Oferta edukacyjna 2017

Drukuj PDF

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2017/2018

 

Przyjdź, zobacz, zostań z nami

Z a p r a s z a m y ! ! !

1.TECHNIKUM (4-letnie)
na podbudowie gimnazjum kształcące w zawodach:


*
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (informacje szczegółowe)

*
technik żywienia i usług gastronomicznych (infomacje szczegółowe)

*
technik rolnik (informacje szczegółowe)
* technik architektury krajobrazu (informacje szczegółowe)
* technik weterynarii (informacje szczegółowe)


2. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:

* technik rolnik  - kwalifikacja R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
- kwalifikacja R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
* rolnik – kwalifikacja R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej


NASZYM UCZNIOM  I  SŁUCHACZOM  ZAPEWNIAMY:

1. naukę w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych pracowniach przedmiotowych,
2. praktyczną naukę zawodu organizowaną w nowocześnie urządzonej bazie szkoły oraz w przedsiębiorstwach i gospodarstwach o najwyższym poziomie technologii i organizacji,
3.stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
4. możliwość utworzenia klasy akademickiej pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
5. możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji na kursach:
a) operatorów wózków jezdniowo-widłowych,
b) operatorów kombajnów do zbioru zbóż,
c) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
d) carvingu,
e) barmańskim,
6. dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym,
7. bezpłatną naukę jazdy kat. B i T oraz naukę pracy maszynami rolniczymi, zgodnie z programem
nauczania,
8. wyjazdy do krajów UE w ramach praktyk i staży zawodowych,
9. doskonałe warunki do uprawiania sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion)
10.rozwijanie talentów i pasji w licznie działających kołach zainteresowań,
11.pomoc w nauce w działających według potrzeb zespołach pomocy w nauce,
12.pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej,
13.miejsce w internacie ze stołówką,
14.rodzinną atmosferę,
15.bezpieczeństwo.

Sekretariat Szkoły:  tel. (83) 345 00 24 fax: (83) 345 00 24, www.zsckr.edu.pl

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć