Zakończenie roku szkolnego PDF Drukuj

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, poprzedzona Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej, której przewodniczył Ojciec Przeor Marek Moga odbyła się 24 czerwca 2016 roku.

Część oficjalną uroczystości szkolnych rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Sęk, która powitała Pana Stanisława Latka - Przewodniczącego Rady Rodziców, a także kadrę kierowniczą szkoły, wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów obecnych na uroczystości. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za tegoroczną pracę, a uczniom pogratulowała uzyskanych wyników w nauce. Złożyła także życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, a także odnalezienia wewnętrznego spokoju.

Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75, a także listy pochwalne za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Odczytano również listę uczniów , którzy otrzymali Stypendium Dyrektora Za dobrze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  w II okresie roku szkolnego 2015/2016 . Najwyższą średnią ocen 4,87 i wzorowe zachowanie uzyskał Patryk Zieniuk uczeń III klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Pani Kierownik praktycznej nauki zawodu  Honorata Godlewska  poinformowała, że Patryk Zieniuk został zgłoszony przez Radę Pedagogiczną jako kandydat do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Magdalena Stolarek, która podziękowała Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Jako wyraz wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty. W imieniu  rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożył Pan Stanisław Latek .

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Takt” pod opieką Pana Sławomira Bartniczuka. Po części oficjalnej  Pan Andrzej Kalinowski  przeprowadził  szkolenie BHP na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

Życzymy wspaniałych wakacji.! Do zobaczenia we wrześniu!

Więcej…
 
Dzień Otwartych Drzwi w Grabanowie PDF Drukuj

W niedzielę, 12 czerwca 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej wraz z dyrekcją i opiekunami uczestniczyli w Dniu Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

Nasza szkoła przygotowała stoisko promocyjno – informacyjne.  Przedstawiliśmy bogatą ofertę edukacyjną szkoły połączoną z prezentacją albumów ze zdjęciami i  prezentacją multimedialną o szkole. Odwiedzającym stoisko rozdawaliśmy  ulotki informacyjne, zachęcając do podjęcia nauki w naszej szkole.

Ponadto uczennice Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ubrane w stroje ludowe częstowały gości ciasteczkami upieczonymi podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni oraz kanapkami z pysznym smalcem i pastą twarogową.

Podczas imprezy, rozpoczętej uroczystą Mszą Świętą, ogłoszono wyniki konkursów "Agroliga 2016" i "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Prezentowano również nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze. Odbywały się też kiermasze produktów pszczelarskich i regionalnych, a także można było podziwiać występy zespołów ludowych. Organizatorzy zatroszczyli się również o liczne zabawy dla dzieci, a dorośli mogli skorzystać z doradztwa branżowego.

 

Więcej…
 
Dzień Roślin Strączkowych w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych. Do podejmowania działań promujących to wydarzenie została wyznaczona Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ.

Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzyści związanych z włączaniem roślin strączkowych do żywienia ludzi i zwierząt oraz przybliżenie znaczenia tych roślin dla środowiska, płodozmianu oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej włączył się do w/w przedsięwzięcia zakładając na wiosnę poletka demonstracyjne prezentujące różne odmiany łubinów, bobików, grochów, wyki i mieszanek traw. Kolejnym krokiem była organizacja Dnia Roślin Strączkowych, który odbył się 08 czerwca 2016 r.

Więcej…
 
Międzynarodowa wymiana młodzieży - ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. PDF Drukuj

W ramach zawartych porozumień o współpracy pomiędzy Zespołem  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej a Państwowym Rolniczym Zawodowo-Technicznym Koledżem w Wysokiem na Białorusi i Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach w dniach 06 – 10. 06. 2016 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej gościł sześcioosobową grupę młodzieży z Państwowego Zawodowego Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach wraz z zastępcą dyrektora Panem Michaiłem Aleksiejewiczem Suchanem oraz siedmiu uczniów z Państwowego Zawodowo – Technicznego Koledżu w Wysokiem na Białorusi pod opieką Pani pedagog Iriny Aleksandrownej Romaniuk.

Więcej…
 
Eliminacje Centralne XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. PDF Drukuj

Pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniach 03-04.06.2016 r.  w ZSRCKU w Trzciance, odbyły się  Eliminacje Centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Jubileuszowe zmagania uświetniła  obecność wielu  gości, jednak najważniejsi byli  uczniowie, którzy stanęli do teoretycznego testu oraz zadań praktycznych sprawdzających wiedzę z określonych bloków tematycznych. Nasza szkołę reprezentował Maciej Rypina uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w bloku: produkcja zwierzęca.

Niestety nie udało się Maciejowi zdobyć miejsca na podium, ale i tak  jesteśmy z niego dumni.

Więcej…
 
MIĘDZYNARODOWY ROK ROŚLIN STRĄCZKOWYCH PDF Drukuj

 

 

MIĘDZYNARODOWY ROK ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
serdecznie zaprasza

na Dzień Roślin Strączkowych, który odbędzie się 08 czerwca 2016r.
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Anna Maria Sęk

Program:

9.00 – 9.20  Powitanie uczestników mgr inż. Anna Maria Sęk – Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Wprowadzenie do tematyki szkolenia mgr inż. Marek Łucewicz – nauczyciel ZSCKR w w Leśnej Podl.

9.20 – 10.00 „Rola i znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie” prof. Jerzy Księżak – IUNG  Puławy

10.00 – 10.40 „Wykorzystanie roślin bobowatych w żywieniu zwierząt, zalety koncentratów białkowych w paszach i diecie człowieka” dr Eliza Gaweł – IUNG Puławy

10.40 – 11.00 „Spostrzeżenia praktyczne z uprawy soi na Zamojszczyźnie” – dr inż. Arkadiusz Artyszak – SGGW Warszawa

11.00 – 11.30 „Lista odmian zalecanych roślin strączkowych” dr Wojciech Mikulski – IGR-PAN Poznań

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

Prezentacja polowa na poletkach doświadczalnych ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

12.00 – 13.30 „Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych” – prof. dr hab. Jerzy Szukała – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

13.30 – 15.00 Pokaz praktyczny maszyn zielonkowych – P.U.H. Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk

 

 
Staże zawodowe uczniów w ramach projektu Erasmus+ PDF Drukuj

W ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w dniach 15 – 28. 05. 2016 r. osiemnastu uczniów naszej szkoły odbywało staż zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.

Realizowany projekt nosił tytuł: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia”.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w gospodarstwach węgierskich, zasadami prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz technologią produkcji rolniczej. Mieli możliwość korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie mechanizacji rolnictwa, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, a także doskonalenia umiejętności zawodowych i nabycia nowych związanych z produkcją zwierzęcą i roślinną.

Ponadto w programie stażu znalazły się punkty dotyczące kultury, tradycji i zwyczajów węgierskich. Młodzież zwiedziła stolicę kraju Budapeszt z jej najważniejszymi zabytkami kultury, odwiedziła miasteczko Gyula oraz Muzeum Etnograficzne w Enrod. Atrakcją był wyjazd na Międzynarodowe Targi Hodowlane i Rolnicze, gdzie prezentowane były najnowsze nowinki techniczne wśród maszyn i urządzeń rolniczych, odbywały się pokazy i konkursy zwierząt hodowlanych, a także specjały kuchni węgierskiej.

Czas wolny wypełniał relaks w kompleksie basenów termalnych Liget, rozgrywki sportowe z uczniami węgierskimi w koszykówkę i piłkę nożną, a także spotkania integracyjne, dzięki którym młodzież doskonaliła umiejętności językowe i adaptacyjne w nowym środowisku zawodowym i kulturowym.

Uczniowie wrócili do kraju pełni pozytywnych wrażeń, nowych doświadczeń oraz znajomości.

Opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Honorata Godlewska – kierownik praktycznej nauki zawodu.

Więcej…
 
Boże Ciało PDF Drukuj

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa  uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej oraz procesji z okazji obchodów Święta Bożego Ciała, które odbyły się 26.05.2016 r. Z tej okazji, zgodnie z tradycją, ulicami Leśnej Podlaskiej przeszła procesja, w której udział wzięły rzesze wiernych.

Więcej…
 
Prezentacja CROP SENSOR ISARIA PDF Drukuj

Firma AGROCOM.POLSKA wraz firmą ROLTEX Krasnystaw przedstawicielem regionalnym producenta maszyn rolniczych CLAAS zaprezentowała 23 maja 2016roku w naszej szkole możliwości stosowania zagadnień rolnictwa precyzyjnego w praktyce. Pokaz został podzielony na dwie części teoretyczną i praktyczną.

W trakcie trwania części teoretycznej uczniowie mogli poznać możliwości aplikacji 365FarmNet, którą zaprezentowała Pani Monika Cieniawska. Program daje możliwość gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dotyczących prowadzenia produkcji rolniczej. Użytkownik może w nim tworzyć plany prowadzenia prac polowych, dokonywać wpisów dotyczących zabiegów uprawowych, zabiegów ochrony roślin oraz optymalizować trasy przejazdów maszyn rolniczych po polach. Aplikację można wykorzystywać w produkcji zwierzęcej dokonując notatek dotyczących stanu stada. Analizy i zestawienia dotyczące prowadzonej produkcji rolniczej ułatwiają podjęcie decyzji przez rolnika.

Pan Krzysztof Gomolla zaprezentował rozwiązania rolnictwa precyzyjnego oferowane przez firmę CLAAS. W trakcie prezentacji uczniowie mogli poznać w jaki sposób funkcjonują systemy prowadzenia równoległego, jakie wyposażenie jest potrzebne, żeby ciągnik mógł samodzielnie poruszać się po polach. W trakcie spotkania zaprezentowany został także system telemetryczny CLAAS TELEMATICS. Układ ten pozwala na ciągły nadzór właściciela nad ciągnikiem, kombajnem lub sieczkarnią samojezdną, określa dokładne położenie maszyny na kuli ziemskiej. Umożliwia obserwację ścieżek przejazdów, parametrów pracy takich jak zużycie paliwa, prędkość jazdy, prędkość obrotowa silnika, prędkość bębna młócącego i wielu innych. Za pomocą tego systemu właściciel i sprzedawca maszyny informowani są o zbliżającym się przeglądzie technicznym, lub usterkach które występują w danym czasie. Część teoretyczna zakończyła się prezentacją urządzenia o nazwie CROP SENSOR ISARIA. Urządzenie to umożliwia pomiar zawartości biomasy na polu, określa odżywienie roślin azotem na podstawie zawartości chlorofilu w roślinach. Na podstawie uzyskanych pomiarów urządzenie na bieżąco może zmieniać dawkowanie azotu w stosunku do potrzeb roślin lub wykonać mapy odżywienia roślin.

W trakcie części praktycznej uczniowie mieli możliwość samodzielnie zapoznać się ze sposobem pracy urządzenie CROP SENSOR ISARIA, w wyniku pomiarów wykonane zostały mapy odżywienia roślin i ilości biomasy w łanie.

Serdecznie dziękujemy firmom AGROCOM.POLSKA oraz ROLTEX Krasnystaw za przedstawienie najnowszych technologii stosowanych w produkcji rolniczej.

 

Więcej…
 
"Nowości 2016. UPRAWA I SIEW Z FIRMĄ MASTER" PDF Drukuj

Firma "Master Płodowscy i wspólnicy Sp. j." zaprezentowała 22 maja 2016r. pokaz połączony z wystawą ciągników, ładowarek i maszyn rolniczych oraz hal pod hasłem: "Nowości 2016.  UPRAWA I SIEW Z FIRMĄ MASTER". Oprócz pokazów prac polowych zorganizowano również jazdy testowe z możliwością zakupu sprzętu pokazowego i nowego, szkolenie nt. "Probioemy - pożyteczne mikroorganizmy w rolnictwie - zdrowa gleba, rośliny, zwierzęta i człowiek" oraz konkursy: "Mały perfekcyjny gospodarz z fantazją" - plastyczny konkurs dla najmłodszych, "Perfekcyjny gospodarz"- jazda na czas ciągnikiem rolniczym z przyczepą wyznaczonym torem, "Rzut oponą na odległość".

Korzystając z zaproszenia firmy MASTER zaprezentowaliśmy stoisko promocyjne naszej szkoły. Uczniowie klas I-III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz technik rolnik wzięli udział w konkursach "Perfekcyjny gospodarz" oraz "Rzut oponą" i otrzymali upominki ufundowane przez firmę Master.

 

Więcej…
 
"Warsztaty wiedzy o rynku pracy" PDF Drukuj

Uczniowie klas trzecich  dn. 19.05.2016 r. wzięli udział w spotkaniu z doradcami zawodowymi  Panią Renatą Kowal i Panią Anetą Doluk  z  Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.
Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła omówienia i interpretacji wyników badań psychologicznych przeprowadzonych w lutym bieżącego roku "Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych". Drugą część spotkania  wypełniły warsztaty  wiedzy o rynku pracy, 
w trakcie których przybliżono uczniom  regionalny rynek pracy w tym  m.in. takie zagadnienia jak: sytuacja  absolwentów na lokalnym rynku pracy, potrzeby i oczekiwania pracodawców, barometr zawodów - prognozę zapotrzebowania na pracowników w najbliższych latach oraz zawody deficytowe.

 

Więcej…
 
Wizyta młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech. PDF Drukuj

Od wtorku 03 kwietnia 2016 r., w ramach podpisanego w 2010r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, nasza szkoła po raz kolejny gości 14-osobową grupę młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, która odbywa 3-tygodniowy staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

W trakcie swojego pobytu goście mieli już okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu oraz odwiedzić specjalistyczne gospodarstwa rolne współpracujące ze szkołą. Ponadto, młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, poznała kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Odbyła się również dyskoteka szkolna oraz mecz piłki nożnej.

W ostatnim tygodniu swojego pobytu nasi goście wezmą udział w ognisku i zajęciach sportowych na siłowni oraz na hali sportowej. Będą mieli również okazję odwiedzić Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGRO-FARM w Zaczopkach.

Wizyta młodzieży i nauczycieli z węgierskiej szkoły jest doskonałą okazją na wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi szkołami.

 

Więcej…
 
Matura 2016 PDF Drukuj

"Bo zwyciężać mogą Ci co wierzą, że mogą"...

Nadszedł maj, a wraz z nim przed tegorocznymi abiturientami ważne niezwykle wydarzenie jakim jest egzamin maturalny. Lata przygotowań, miesiące stresu i niedowierzanie dzień przed... Życzymy Wam, aby okazał się on znakomitym pierwszym poważnym krokiem w dorosłe życie. Mądrze wykorzystajcie zdobytą w szkole wiedzę, bądźcie rozważni i odważni w myśleniu, wnioskowaniu i krytycznej analizie tekstu (z różnych przedmiotów). Niech nikomu nie zabraknie determinacji w dążeniu do tego, aby żyć mądrze i odpowiedzialnie. Spełniajcie ambitne zamierzenia, rozwijajcie pasje i uzdolnienia, z optymizmem wkroczcie w dorosłe życie.

Zatem powodzenia na maturze, twórczych rozwiązań i jak najlepszych wyników, wiary we własne siły z wewnętrznym przekonaniem, że dacie radę!

Więcej…
 
Regionalny Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska PDF Drukuj

W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, odbyły się Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska.

Po oficjalnym otwarciu turnieju i przeprowadzonej odprawie technicznej, zawodnicy przystąpili do testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego, następnie według ustalonej kolejności do innych zadań takich jak: udzielanie pomocy przedmedycznej, obsługa codzienna motoroweru, jazda sprawnościowa motorowerem, jazda sprawnościowa samochodem osobowym z talerzem Stewarda.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji komisja sędziowska pod przewodnictwem Sędziego Głównego Turnieju p. Andrzeja Zająca, dokonała niezbędnych obliczeń na podstawie, których stwierdzono, że drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce, a uczeń klasy II BTa Mateusz Niedźwiedziuk indywidualnie zajął III miejsce.

Wszystkie drużyny jak i zwycięscy poszczególnych konkurencji otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy.

Wszystkie konkurencje turniejowe zabezpieczali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Więcej…
 
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW PDF Drukuj

Uroczystość pożegnania absolwentów w naszej szkole odbyła się 29 kwietnia 2016 r. Był to jednocześnie Dzień Otwarty Szkoły, w którym odwiedzili nas uczniowie gimnazjów.
Rozpoczęliśmy uroczystość Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej pod przewodnictwem  Ojca Przeora Marka Mogi. Po zakończeniu Mszy Świętej spotkaliśmy się  w gronie gości nauczycieli i uczniów, aby pożegnać  absolwentów. Po wprowadzeniu sztandaru  i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Anna Maria Sęk, która  w  bardzo ciepłych słowach zwróciła się  do młodzieży. Szczególnie miłe słowa popłynęły w stronę absolwentów. Absolwenci odpowiedzieli równie miłymi słowami wdzięczności i pożegnania.

Za słowami pożegnania powędrowały w stronę Dyrekcji , nauczycieli i wychowawców życzenia i bukiety kwiatów. Następnie głos zabierali: rodzice, przedstawiciele uczniów klas przedmaturalnych i samorządu szkolnego. Absolwenci złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci ważnych dla społeczności szkolnej.

Szczególnie uroczystym momentem było ślubowanie absolwentów i przekazanie sztandaru szkoły. Młodzież klas młodszych obiecała dochować wierności sztandarowi i szkolnej tradycji.

Najlepsi absolwenci zostali nagrodzeni za czteroletnią naukę i pracę wpisami do Księgi Patrona, listami gratulacyjnymi skierowanymi do rodziców i nagrodami książkowymi. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali  absolwenci  Agnieszka Sałata i Damian Blimel.

W dalszej części uroczystości szkolny zespół teatralny, pracujący pod opieką pani Marty Wiczuk, zaprezentował program artystyczny odwołujący się do życia i działalności patrona naszej szkoły Wincentego Witosa.

Szkolny zespół wokalno – instrumentalny TAKT, pracujący pod opieką pana Sławomira Bartniczuka pożegnał absolwentów odśpiewaniem Leśniańskiego walczyka.

Po tej szczególnie podniosłej części oficjalnej uroczystości absolwenci ze wzruszeniem pożegnali się z tymi, którzy prowadzili ich za rękę przez szkolne życie, z wychowawcami klas – Panią Danutą Kacik, Panią Renatą Sikorą i Panią Martą Wiczuk.

Miło i serdecznie zakończyliśmy tę piękną szkolną uroczystość.

Więcej…
 
UWAGA SŁUCHACZE KKZ! PDF Drukuj

ZMIANY W HARMONOGRAMIE ZJAZDÓW I PLANACH ZAJĘĆ!

Szczegóły w zakładce Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Plan zajęć

 


Strona 7 z 36

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć