Eliminacje szkolne XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych PDF Drukuj

Etap szkolny XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył  się w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w następujących blokach tematycznych:

 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Mechanizacja rolnictwa
 • Gastronomia

Po sprawdzeniu testu z części pisemnej oraz ocenie zadań praktycznych Szkolny Komitet Olimpiady wyłonił zwycięzców poszczególnych bloków, którzy w kwietniu 2017 r. wystartują w Finale Okręgowym:

Produkcja roślinna

 1. Niewęgłowski Eryk – kl. IV FT
 2. Wnukowicz Marcin – kl. IV FT

Produkcja zwierzęca

 1. Stefaniuk Mateusz – kl. IV FT
 2. Sacharczuk Patryk – kl. IV FT

Mechanizacja rolnictwa

 1. Michaluk Piotr – kl. III BTa
 2. Ciesielczuk Jakub – kl. IV BT

Gastronomia

 1. Korczak Weronika – kl. IV PT
 2. Koszołko Paweł – kl. II PT

Udział w etapie szkolnym był dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także zweryfikowania braków do uzupełnienia w dalszym etapie przygotowań do Finału Okręgowego Olimpiady.

Więcej…
 
Eliminacje szkolne do VIII Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” PDF Drukuj

We wtorek, 25 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do VIII Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”

W eliminacjach wzięło udział 19 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik.

Komisja konkursowa w składzie:
- Beata Kalwarczyk – Warpas – wicedyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
- Dorota Wojcieszuk – starszy inspektor PT KRUS w Białej Podlaskiej
- Honorata Godlewska – kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
- Andrzej Kalinowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
wyłoniła 5 najlepszych uczniów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez PT KRUS w Białej Podlaskiej i wystartują w kolejnym etapie konkursu 17 listopada 2016 r. w Jabłoniu.

Naszą szkołę reprezentować będą:
Konrad Taruc – kl. III BTa
Kozak Łukasz – kl. II BTb
Bogusz Andrzej – kl. I BT
Ciesielczuk Jakub – kl. IV BT
Zeniuk Patryk – kl. IV BT.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnych przygotowań do kolejnego etapu konkursu.

Więcej…
 
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ ROLNICZĄ BETHLEN GABOR NA WĘGRZECH PDF Drukuj

 

W dniach 03.10.2016 r. – 28.10.2016 r. nasza szkoła gościła dwie 14-osobowe grupy młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, z których każda odbyła 2- tygodniowe praktyki zawodowe w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Wizyta odbyła się w ramach podpisanego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech.

W trakcie swojego pobytu goście mieli okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu. Uczniowie zwiedzili m.in.: Bazylikę Leśniańską i „Uroczysko Zaborek” położone na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.Odwiedzili także specjalistyczne gospodarstwa rolne w Worgulach i Nosowie oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGRO-FARM w Zaczopkach współpracujące ze szkołą.

Młodzież zapoznała się także z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, poznała kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Uczniowie uczestniczyli również w Uroczystym Ślubowaniu uczniów klas pierwszych połączonym z Dniem Edukacji Narodowej oraz otrzęsinach klas pierwszych w internacie. W ostatnim tygodniu swojego pobytu nasi goście wzięli udział w ognisku i zajęciach sportowych na siłowni oraz na hali sportowej.

Była to już kolejna wizyta, która pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, a także umożliwiłam naszej młodzieży nawiązanie przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z innego kraju oraz pozwoliła im zrozumieć bardziej sens zdobywania wiedzy i nauki języków obcych, bez znajomości których trudno egzystować we współczesnym świecie.

Więcej…
 
Współpraca ze szkołami na Białorusi PDF Drukuj

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej od 2010 roku współpracuje z Państwowym Rolniczym Zawodowo-Technicznym Koledżem w Wysokiem, a od 2013 z Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach. W ramach zawartych porozumień w dniach 17-21 października 2016 roku 15-osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Renaty Sikory i Pani Magdaleny Niedźwiedź uczestniczyła w wyjeździe mającym na celu wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego oraz wymianę społeczno-kulturową.

 

Więcej…
 
Pielgrzymka Maturzystów PDF Drukuj

Tegoroczni maturzyści w dniach 19 – 21 października 2016 r. pod opieką Ojca Marcina Oparcika oraz pani Patrycji Walczuk uczestniczyli w pielgrzymce na trasie Kraków – Częstochowa.

Pierwszego dnia, po drodze do Krakowa, zatrzymaliśmy się w Skarżysku – Kamiennej, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić Kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej i poznać historię tego niezwykłego miejsca. Po dotarciu do Krakowa, odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. W Sanktuarium znajdującym się na terenie Centrum, młodzież mogła zobaczyć m.in. płytę z grobu św. Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w Rzymie oraz naznaczoną krwią sutannę, w którą święty Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981 r.  Uczniowie weszli również na wieżę widokową, z której rozciąga się piękna panorama okolic Krakowa. Na zakończenie wizyty w Łagiewnikach pomodliliśmy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy relikwiach św. Siostry Faustyny. Na zakończenie dnia wyruszyliśmy na spacer ulicami Krakowa, podczas którego dotarliśmy do Cmentarza Wojskowego, gdzie odwiedziliśmy grób rodzinny św. Jana Pawła II.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Krakowa. Młodzież miała okazję zobaczyć Kopiec Kościuszki i Błonia Krakowskie. Odwiedziliśmy Klasztor Sióstr Bernardynek oraz Podziemia Rynku – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Podziwialiśmy Rynek Starego Miasta, Sukiennice, Kościół Mariacki oraz  Pałac Arcybiskupów Krakowskich ze słynnym oknem papieskim.

Ostatniego dnia naszej pielgrzymki wyruszyliśmy do Częstochowy. Na Jasnej Górze młodzież wzięła udział w drodze krzyżowej, modliła się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, a Ojciec Marcin odprawił Mszę świętą w intencji maturzystów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Umocnieni duchowo, z nowymi doświadczeniami i niezapomnianymi wrażeniami wróciliśmy do Leśnej Podlaskiej.

 

Więcej…
 
World Travel Show 2016 PDF Drukuj

Grupa młodzieży naszej szkoły w ramach współpracy z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uczestniczyła 14 października 2016r. w Międzynarodowych Targach Turystycznych - World Travel Show 2016 w Nadarzynie k. Warszawy. Targi gościły reprezentantów z 36 krajów całego świata m. in. z Chin, Peru, Meksyku, Indonezji, Filipin. Były również okazją do promocji polskich miast i gmin na arenie międzynarodowej. Przy stoiskach można było zapoznać się z lokalnymi produktami - napojami i potrawami. Ambasady poszczególnych krajów przygotowały wiele ciekawych wydarzeń, w tym pokazy kuchni regionalnych. Uczniowie mieli okazję obejrzeć pokaz kulinarny kuchni greckiej wykonany przez Teo Vafidisa.

Młodzież uczestniczyła również w wykładzie pracownika Zakładu Turystyki i Rekreacji PSW doc. dr Jarosława Żbikowskiego nt. "Aktywność turystyczna - współczesny styl życia".

World Travel Show 2016 był miejscem spotkań miłośników podróży dalekich i bliskich. Uczestnictwo w targach umożliwiło młodzieży zapoznanie się z najnowszymi trendami w turystyce, ciekawymi miejscami oraz było znakomitą okazją do poznania danego regionu, jego kultury i historii.

Serdecznie dziękujemy władzom i pracownikom Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej za zaangażowanie w przygotowanie wyjazdu naszych uczniów na powyższą imprezę.

 

Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych PDF Drukuj

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 12 października 2016 roku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klas pierwszych, w których wzięli udział zaproszeni goście Ojciec Marek Moga – Przeor i  Proboszcz Parafii Leśna Podlaska, przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą- Pan Krzysztof Laszuk właściciel P.U.H. Agrotechnika z Cicibora Dużego i Pan Paweł Skerczyński właściciel  Dworu Droblin,  uczniowie ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech wraz z opiekunami, Pan Słanisław  Latek – Przewodniczący Rady Rodziców oraz rodzice uczniów.


Podczas uroczystości Pani Dyrektor Anna Sęk złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za pracę oraz trud włożony w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia, życząc dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Dzięki rzetelnej pracy nauczycieli, stwierdziła Pani Dyrektor, zarówno uczniowie, jak i rodzice przychodzą do naszej szkoły z chęcią i przyjemnością.

 

Więcej…
 
Absolwenci ZSCKR w Leśnej Podlaskiej na stażu zawodowym w Holandii PDF Drukuj

Pogłębianie wiedzy oraz ciągłe zdobywanie nowych umiejętności zawodowych jest w dzisiejszych czasach niezbędne do właściwego funkcjonowania na rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podnoszenia kwalifikacji przez uczniów i absolwentów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w odpowiedzi na zaproszenie Związku Młodzieży Wiejskiej do współpracy w projekcie „Agriculture Facilities – Education Opportunities” (2015-1-PL01-KA102-01580) został zorganizowany wyjazd 3 absolwentów Technikum kształcącym w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik na 3-miesięczny staż zawodowy w Holandii. Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, a partnerami przedsięwzięcia są: Uitzendgroep Sun-Power B.V. – po stronie holenderskiej oraz placówki edukacyjne kształcące w zawodach rolniczych – po stronie polskiej.

Głównym celem działania jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i absolwentów szkół o profilu rolniczym poprzez zdobycie
doświadczenia na plantacjach rolnych w Holandii. Uczestnicy poznają specyfikę miejsca pracy oraz metody i techniki wykorzystywane w nowoczesnym rolnictwie podczas prac pielęgnacyjnych przy roślinach. Realizacja projektu odbywa się w szklarniach oraz szkółkach drzewek owocowych w miejscowości Tienray w Limburgii. Ponadto uczestnicy projektu biorą udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych – zwiedzili m. in. Amsterdam i Hagę.

Więcej…
 
Otrzęsiny uczniów klas pierwszych PDF Drukuj

W czwartek, 29 września  w naszej szkole odbyły się otrzęsiny uczniów klas pierwszych. Impreza miała na celu symboliczne włączenie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej i zintegrowanie ich z przedstawicielami starszych klas. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w szeregu indywidualnych i grupowych konkursów. Każda konkurencja nagradzana była gromkimi brawami publiczności, którą stanowili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Zabawę i konkursy przygotowały uczennice działające w Samorządzie Uczniowskim i Samorządzie Internatu: Sandra Wysokińska, Paula Kołodyńska, Paulina Troć, Weronika Harasimiuk, Paulina Parzyszek, Małgorzata Ciesielska, Gabriela Woch i Natalia Dudka. O oprawę muzyczną zadbali uczniowie klasy III BT b: Dawid Kaczan i Radosław Czyżykiewicz. Uroczystość miała charakter wesołej zabawy, a uczestnicy otrzęsin spędzili czwartkowy wieczór w gronie nowych koleżanek i kolegów ze szkoły.

Więcej…
 
Spotkanie integracyjne PDF Drukuj

Uczniowie klas pierwszych Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z wychowawczyniami Panią Danutą Kacik i Panią Martą Wiczuk uczestniczyli 20 września 2016r. w spotkaniu integracyjnym.

W atmosferze radosnej zabawy, ciekawych rozmów i smacznych kiełbasek z ogniska spędziliśmy wtorkowe popołudnie.

Z pewnością było to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie w tym gronie.

Więcej…
 
V Bialski Festiwal Sękaczy w Roskoszy PDF Drukuj

Grupa uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Doroty Szwed 18 września 2016 r. uczestniczyła w V Bialskim Festiwalu Sękaczy, który odbył się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Z tej okazji poszczególne gminy na swoich stoiskach prezentowały sękacze przygotowane przez lokalnych producentów. Degustację sękaczy umilały występy artystyczne zespołów ludowych. Dużym zainteresowaniem naszej młodzieży oraz pozostałych uczestników imprezy cieszył się pokaz wypieku sękacza w wykonaniu Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach. Uczniowie mieli okazję poznać tradycyjną metodę wypieku bankuchena.

Więcej…
 
CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PDF Drukuj

9 września 2016r. delegacja uczniów naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Anną Sęk uczestniczyła w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość miała miejsce w ZSCKR w Gołotczyźnie.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczął przemarsz delegacji z 45 ministerialnych szkół rolniczych z całej Polski oraz zaproszonych gości w asyście pocztów sztandarowych  do kościoła parafialnego w Sońsku, gdzie odprawiona została Msza św. Następnie na placu przed szkołą odbyła się oficjalna część uroczystości, którą zaszczycił swoją obecnością min. Pan Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Robert Jakubik - zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej oraz wielu innych znakomitych gości.

Inauguracja zakończyła się występem artystycznym uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie.

Więcej…
 
Szkolenie ,,Bioasekuracja – najbardziej skuteczna ochrona świń przed ASF" PDF Drukuj

W związku z aktualną sytuacją w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Leśna Podlaska w dniu 02.09.2016 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie nt. ,,Bioasekuracja – najbardziej skuteczna ochrona świń przed  ASF", w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas, rolnicy i osoby zainteresowane.

Szkolenie przeprowadził dr Jacek Żmudzki z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, który przedstawił tematykę ASF. Prowadzący omówił objawy tej choroby oraz sposoby zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu.

Pamiętajmy, że choroba ASF jest ostrą i przewlekłą chorobą świń.  Należy stosować program bioasekuracji, której celem jest walka i zapobieganie szerzeniu się wszystkich niebezpiecznych chorób.

 

Więcej…
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 PDF Drukuj

Jak co roku, tradycyjnie 01 września 2016 r. w naszej szkole świętowaliśmy uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystości szkolne zostały poprzedzone Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej.

Pani Dyrektor Anna Sęk, rozpoczynając część oficjalną, serdecznie powitała wszystkich nauczycieli, młodzież, pracowników oraz rodziców. Szczególnie ciepłe słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Uczniowie klas pierwszych zostali w ten sposób wprowadzeni w przyjazną atmosferę naszej szkoły. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała do tragicznych wydarzeń września 1939 roku, a delegacja młodzieży złożyła kwiaty w miejscach pamięci narodowej.

 

Więcej…
 
Dożynki Powiatowe PDF Drukuj

Delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w  XVIII Dożynkach Powiatowych,  które odbyły się 28 sierpnia 2016r. w Zalesiu. Obchody święta plonów poprzedziła Msza Dziękczynna z udziałem bpa Kazimierza Gurdy oraz bpa Antoniego Dziamianki. Po Mszy Św. odbył się uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego, a następnie  rozpoczęła się część oficjalna dożynek: powitanie gości, wręczenie dożynkowego chleba, wystąpienia gości oraz prezentacja stoisk i wieńców dożynkowych gmin z terenu powiatu bialskiego. Nasze uczennice w strojach ludowych częstowały zebranych chlebem ze smalcem oraz ciepłym bigosem. Ponadto na naszym stoisku można było obejrzeć szkolne kroniki i foldery reklamowe przedstawiające bazę dydaktyczną i ofertę edukacyjną szkoły. Wszystkie gminy przygotowały piękne stoiska, na których można było spróbować regionalnych potraw, obejrzeć dzieła sztuki ludowej i zapoznać się z tradycją i kulturą polskiej wsi. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły ludowe.  Gwiazdą wieczoru był zespół góralski TURNIOKI. Na zakończenie imprezy uczestnicy mogli się bawić przy muzyce zespołu ludowego „Spełnienia Marzeń”.

 

Więcej…
 
Zaproszenie na szkolenie na temat ASF PDF Drukuj

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA

W LEŚNEJ PODLASKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA

ROLNIKÓW I OSOBY ZAINTERESOWANE

NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ – ASF

Szkolenie przeprowadzi dr Jacek Żmudzki

z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

02 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 10.00

sala wykładowa ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 7 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć