Dzień Otwarty PSW PDF Drukuj

Korzystając z zaproszenia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na Dzień Otwarty, który odbył się 15 marca 2017r. wychowawcy wraz z uczniami klas maturalnych odwiedzili bialską uczelnię.
Program Dnia Otwartego był bardzo bogaty. Otwarcia i powitania gości dokonał Pan Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. zw. dr hab. Józef Bergier. Dokonano prezentacji  bazy dydaktycznej oraz oferty edukacyjnej uczelni. Następnie grupa naszych uczniów pod opieką pracowników uczelni oraz studentów zwiedziła Bibliotekę Akademicką PSW, Centrum EKO-AGRO-TECH, Centrum Badań nad Innowacjami oraz Dom Studenta i Halę Sportową. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem laboratoriów uczelni i wziąć udział m.in. w zajęciach teoretyczno-praktycznych z obsługi analizatora całego ziarna Infratec 1421 i zajęciach pokazowych z obsługi mikroskopu optycznego Nikon Ecluipse E200 oraz mikroskopu konfokalnego Nikon C2Si, poznali między innymi zasadę działania oraz zastosowanie tunelu aerodynamicznego, stanowiska do badania pomp ciepła, zasadę działania drukarki 3D. Duże zainteresowanie zwłaszcza wśród męskiej części wycieczki wzbudziła możliwość uczestniczenia w badaniu diagnostycznym pojazdu z wykorzystaniem systemu OBD II oraz nowoczesnej hamowni.

Składamy serdeczne podziękowanie Władzom Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej za zaproszenie oraz miłe przyjęcie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej na Dzień Otwarty Uczelni.

Więcej…
 
Uczestnictwo ZSCKR w III edycji „Targów Edukacyjnych” w Łomazach PDF Drukuj

Dnia 13 marca 2017r. w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach odbyła się III edycja " Targów Edukacyjnych". Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej  wraz z opiekunami panią Renatą Sikorą  i panią Iwoną  Chibowską wzięli czynny udział w tym wydarzeniu rozpoczynając tym samym pracowity okres promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko. Przygotowaliśmy stoisko promocyjno – informacyjne, na którym zaprezentowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną szkoły połączoną z prezentacją albumów ze zdjęciami i  prezentacją multimedialną o szkole. Odwiedzającym stoisko rozdawaliśmy  ulotki informacyjne, zachęcając do podjęcia u nas nauki.

Na naszym stoisku można było także obejrzeć foldery reklamowe przedstawiające bazę dydaktyczną i ofertę edukacyjną szkoły.

Ponadto uczniowie naszej szkoły częstowali gości słodkimi specjałami upieczonymi podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Oferta edukacyjna skierowana była do uczniów gimnazjów klas III i ich rodziców.

Jesteśmy przekonani, że taka forma prezentacji może pomóc naszym gimnazjalistom w dokonaniu świadomego wyboru drogi edukacyjnej.

Więcej…
 
IX Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – etap szkolny PDF Drukuj

Eliminacje do IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyły się 10.03.2017r. Do konkursu zgłosiło się 16 osób z różnych klas szkoły:

I BT – 2 osoby

II BT – 7 osób

III BT – 6 osób

IV BT – 1 osoba

Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Komisja konkursowa w składzie:

- Honorata Godlewska – Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

- Dorota Wojcieszuk – inspektor Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej

- Andrzej Kalinowski – nauczyciel ZSCKR w Leśnej Podlaskiej,

Zakwalifikowała do etapu centralnego uczniów: Andrzeja Bogusza, a jako rezerwowego zakwalifikowała Kacpra Nowickiego.

Zwycięzca szkolnego etapu konkursu otrzymał nagrodę rzeczową, fundatorem której jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej.

Etap centralny odbędzie się 20.04.2017r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Więcej…
 
DZIEŃ OTWARTY Z WYDZIAŁEM PRZYRODNICZYM PDF Drukuj

W czwartek, 09 marca uczniowie klas trzecich kształcących w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w panelach edukacyjnych zorganizowanych w ramach „ Dnia otwartego z Wydziałem Przyrodniczym” przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Młodzież została podzielona na grupy i uczestniczyła w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy, znaczenia pszczoły miodnej w środowisku naturalnym, oznaczania składu chemicznego materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywienia, badań środowiska i gleby oraz tresury zwierząt. Zajęcia miały formę zarówno warsztatów oraz wykładów i zostały zorganizowane w taki sposób, by każda grupa mogła uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Uczniowie podczas wyjazdu mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem uniwersytetu oraz zasadami rekrutacji na studia. Wyjazd do Siedlec był kolejnym elementem potwierdzającym owocną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Więcej…
 
Dzień Kobiet PDF Drukuj

Jak co roku, w naszej szkole  hucznie obchodziliśmy „Dzień Kobiet”. Już na pierwszej godzinie lekcyjnej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, złożyli życzenia wszystkim przedstawicielkom płci pięknej. Panie otrzymały również słodkie upominki.

Podczas dużej przerwy w stołówce internatu odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie złożyli  życzenia i wręczyli kwiaty:  Dyrekcji, kadrze kierowniczej, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownicom szkoły. Klasa III PT kształcąca w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką Pani Doroty Szwed przygotowała zebranym poczęstunek. Pani Dyrektor złożyła życzenia również Panom, z okazji zbliżającego się „Dnia Mężczyzny”, który jest obchodzony 10 marca.

Więcej…
 
Finał ogólnopolskiego konkursu „Bliżej Pszczół" PDF Drukuj

W dniach 1 – 2 marca 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się finał pierwszego ogólnopolskiego konkursu wiedzy o pszczołach miodnych „Bliżej pszczół”. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa Patryk Zieniuk.

Konkurs składał się z dwóch części:

w  pierwszej uczniowie pisali test składający się z 18 pytań, w drugiej praktycznej części należało prawidłowo rozpoznać rośliny miododajne, elementy budowy pszczoły, sprzęt wykorzystywany w gospodarce pasiecznej oraz gatunki miodu po uprzedniej degustacji.

Niestety nie udało się Patrykowi zająć miejsca w czołowej trójce, ale zdobyte doświadczenie i przetarte szlaki z pewnością zachęcą uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie w przyszłym roku. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali upominki.

Organizatorzy zaplanowali także konferencję naukową pt. „Pszczoła w mieście”, podczas której uczestnicy konkursu i opiekunowie mogli wysłuchać wykładów na temat:

„Pszczoła w relacjach międzysąsiedzkich”

„Rośliny inwazyjne a pożytki pszczele – problemy bioróżnorodności”

„Owady roślinożerne w mieście źródłem pożytków pszczelich”

„Kondycja rodziny pszczelej KUL, wyniki badań miodu miejskiego”.

Dzięki skupieniu na tematyce wykładów i śmiałości Patrykowi udało się wywalczyć nagrodę dla najbardziej aktywnego uczestnika.

 
ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA MŁODZIEŻY PDF Drukuj

W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie 28 lutego 2017 roku uczniowie klasy II, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach naukowo – dydaktycznych pt. „Pęczki pachnących ziół” oraz „Rośliny kosmetyczne – praktyczne wykonanie kosmetyków” organizowanych przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Warsztaty przeprowadzili pracownicy naukowi uczelni Pani dr Grażyna Zawiślak z Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych oraz Pani dr hab. Mirosława Chwil z Katedry Botaniki.

Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z różnymi rodzajami ziół i ich zastosowaniem w kosmetyce. Uczniowie mieli również okazję samodzielnie wykonać kosmetyki – kule musujące do kąpieli oraz balsamy do ust. Na zakończenie wszyscy uczniowie biorący udział w spotkaniu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

Przy okazji spotkania goście przedstawili również działalność lubelskiej uczelni, scharakteryzowali poszczególne kierunki kształcenia oraz zapoznali z zasadami rekrutacji.

Wizyta przedstawicieli uczelni w naszej szkole była doskonałą okazją do doskonalenia procesu dydaktycznego oraz popularyzowania nauki. Składamy serdeczne podziękowania Władzom i Pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za przekazanie młodzieży cennych wiadomości i umiejętności.

Więcej…
 
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach PDF Drukuj

W ramach umowy o współpracy podpisanej przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej i Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach 22 lutego 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych z pracownikami uczelni.

Goście przybliżyli  tegorocznym maturzystom działalność siedleckiej uczelni, scharakteryzowali poszczególne kierunki kształcenia oraz zapoznali z zasadami rekrutacji. Nasi uczniowie zostali również zaproszeni na Dni Otwarte Uczelni.

Więcej…
 
WALENTYNKI W SZKOLE PDF Drukuj

W naszej szkole, jak co roku świętowaliśmy Dzień Zakochanych. Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji pocztę walentynkową, a 14 lutego podczas przerw uczniowie mogli posłuchać piosenek o miłości przez szkolny radiowęzeł. W czwartek, 16 lutego młodzież  bawiła się na dyskotece walentynkowej. Zabawa została zorganizowana z inicjatywy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. O oprawę muzyczną i przygotowanie sali zadbali: Patryk Kozak, Adrian Kozak, Patryk Zahor, Konrad Taruc i Sebastian Chaciewicz. Dyskoteka była okazją do wspólnego spędzenia czasu oraz oderwania się od problemów dnia codziennego.

Więcej…
 
143 ROCZNICA URODZIN WINCENTEGO WITOSA PDF Drukuj

„Prawdę mówić! Prawdą się kierować! Prawdy żądać! Prawdy dochodzić!” - te słowa Wincentego Witosa stały się mottem uroczystego apelu z okazji 143 rocznicy urodzin Patrona naszej szkoły, który odbył się 03 lutego 2017 r. Uczniowie klas pierwszych przygotowali montaż słowny poświęcony życiu i działalności Wincentego Witosa, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Patrona.

Na apelu odbył się także XXII finał konkursu „Wincenty Witos - patron mojej szkoły”. Zwyciężyła drużyna klasy I  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczeń klasy I BT Andrzej Bogusz wygrał indywidualny finał konkursu, drugie miejsce zajęła  Emilia Waszczuk uczennica klasy I PT, a miejsce III przypadło Adrianowi Adamiukowi uczniowi  klasy I BT.  Laureaci konkursu otrzymali z rąk pani wicedyrektor Beaty Kalwarczyk-Warpas nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Apel i konkurs przygotowała młodzież pod opieką p. Danuty Kacik.

Więcej…
 
STUDNIÓWKA 2017 PDF Drukuj

„Obłoki mnie ulicą niosą
Śpiewam radosną pieśń zachwytu
Szalona radość mnie prowadzi
I jestem już u marzeń szczytu”

W piękny, zimowy wieczór 14 stycznia 2017 roku uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wraz ze swoimi partnerami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi bawili się na tradycyjnej zabawie studniówkowej.

 

Więcej…
 
Boże Narodzenie 2016 PDF Drukuj

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać innych, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”

Matka Teresa z Kalkuty

Magia Świąt Bożego Narodzenia dotarła także do naszej szkoły, gdzie już od jakiegoś czasu panowała świąteczna atmosfera.

W środę 21 grudnia 2016r.na uroczystym apelu  Pani dyrektor Anna Sęk złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim przybyłym gościom, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły oraz społeczności uczniowskiej.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego uczeń Konrad Taruc przekazał wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

Zespół teatralny naszej szkoły pod kierunkiem pani Marty Wiczuk przygotował inscenizację pt: „Czwarty Król” wprowadzającą w nastrój świąteczny.

Spotkanie dopełnił występ szkolnego zespołu wokalno - instrumentalnego „Takt” pod kierunkiem pana Sławomira  Bartniczuka - śpiewając piękne polskie kolędy i pastorałki.

Następnie goście, nauczyciele oraz pracownicy szkoły wzięli udział w spotkaniu opłatkowym w stołówce internatu.

 

Więcej…
 
Góra Grosza PDF Drukuj

W dniach 28.11-09.12.2016r. nasza szkoła wzięła udział w akcji „Góra grosza”, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Patronem przedsięwzięcia jest Towarzystwo „Nasz Dom” zajmujące się tworzeniem programów pozwalających dzieciom wrócić do domu, bądź tworzeniem takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą najmłodszym spokojnie dorastać. W tym roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zebrali 127 złotych. Akcja uświadomiła uczniom, że nawet niewielkie sumy pieniędzy przekazane przez wielu darczyńców mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu pomoc uzyska wielu potrzebujących.

Więcej…
 
Konkurs „Bliżej Pszczół” PDF Drukuj

We wtorek 20 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny I Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Pszczół”, w którym uczestniczyła grupa uczniów klas maturalnych w zawodzie technik rolnik,  technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Test konkursowy składał się z 18 zadań testowych i dwóch opisowych dotyczących wiedzy o pszczole miodnej i jej biologii. Prace naszych uczniów oceni komisja konkursowa głównego organizatora, którym jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Życzymy uczestnikom zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się w marcu 2017 roku w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Więcej…
 
Życzenia PDF Drukuj

 

 
Zajęcia warsztatowe PDF Drukuj

W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 15 grudnia 2016 roku uczniowie klasy III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na Wydziale Przyrodniczym. Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z rolą związków barwnych w świecie roślinnym oraz ich znaczeniem odżywczym i prozdrowotnym. Zajęcia składały się z trzech części.

W pierwszej części Pani dr hab. Jolanta Franczuk z Instytutu Agronomii UPH wygłosiła wykład na temat „Warzywa i owoce źródłem barwników roślinnych”. Uczniowie poznali rodzaje barwników roślinnych występujących w owocach i warzywach, ich funkcje w roślinach oraz oddziaływanie na organizm człowieka. Następnie młodzież wzięła udział w ćwiczeniach laboratoryjnych na temat „Ekstrakcja barwników i związków fenolowych oraz badanie ich aktywności biologicznej”, a także w warsztatach dotyczących produkcji soków. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu metod ekstrakcji i destylacji parą wodną oraz metody chromatograficznej.

W trakcie warsztatów przeprowadzono również konkurs polegający na rozpoznawaniu składników  świeżo tłoczonych soków owocowo-warzywnych. Następnie młodzież samodzielnie przygotowywała napoje według własnego pomysłu. Podsumowaniem zajęć była degustacja przygotowanych przez uczniów soków i wybór najsmaczniejszego napoju owocowo-warzywnego.

Wizyta na uczelni była doskonałą okazją do doskonalenia procesu dydaktycznego oraz popularyzowania nauki. Składamy serdeczne podziękowania Władzom i Pracownikom UPH w Siedlcach za przekazanie młodzieży cennych wiadomości i umiejętności.

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 5 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć