Andrzej Bogusz zwycięzcą IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie PDF Drukuj

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Produkcji  20 kwietnia 2017r.  odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Na Laureatów czekało pięć indeksów tej znakomitej uczelni.

Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Rektora SGGW Wiesława Bielawskiego.

Uczeń naszej szkoły Andrzej Bogusz z klasy I Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  zajął I miejsce.

Andrzej otrzymał  Indeks na wybrany kierunek  studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz nagrodę finansową od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowanego przez podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego. Od firmy Bayer CropScience  otrzymał  także stypendium miesięczne w wysokości 500 zł. , które będzie otrzymywał przez cały rok.

Sukces Andrzeja  to przede wszystkim efekt jego ciężkiej pracy i wysiłku jaki włożył w przygotowanie się do konkursu.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Więcej…
 
Dni otwarte PDF Drukuj

 

 

 
Wizyta we Francji PDF Drukuj

W ramach współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Desfontaines oraz Liceum Rolniczym J. Bujault w Melle, we Francji, pani Patrycja Walczuk – nauczyciel języka angielskiego, w terminie 4 - 8 kwietnia 2017r. reprezentowała naszą szkołę podczas wyjazdu studyjnego do Francji. Głównym celem spotkania było opracowanie szczegółów przyszłej międzynarodowej współpracy dotyczącej wymiany uczniów w ramach programu Erasmus+. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy oraz nauczyciele z liceów francuskich w Melle, nauczyciel z naszej szkoły oraz nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim. Dyskutowano nad możliwością mobilności uczniów w obrębie 3 krajów: Francji, Niemiec i Polski, w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+, którego tematem przewodnim ma być drzewo w różnych ujęciach: biologicznym, historycznym, naukowym oraz artystycznym. Tytuł projektu to Drzewo w sercu tożsamości europejskiej (The tree in the heart of European identity). Głównym praktycznym założeniem projektu jest stworzenie działki rolno – leśnej, która ma powstać na terenie gospodarstwa pomocniczego Liceum Rolniczego J. Bujault w Melle, we Francji. Pozostałe szkoły będą realizować inne aspekty, które pozwolą na pełne ujęcie tematyki przedsięwzięcia.

Wyjazd był również doskonałą okazją do zapoznania się z bazą dydaktyczną szkół francuskich, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami na temat kształcenia oraz poznania atrakcji turystycznych regionu.

Więcej…
 
NIEDZIELA PALMOWA PDF Drukuj

Delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Magdaleny Niedźwiedź i Pani Anny Romaniuk 9 kwietnia  wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Ojca Przeora Marka Mogi oraz w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Podczas konkursu prezentowaliśmy palmę przygotowaną przez mieszkańców internatu pod opieką Pani Agaty Naumiuk. W tym roku zajęliśmy drugie miejsce ustępując jedynie palmie przygotowanej przez Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej.

 

Więcej…
 
Życzenia PDF Drukuj

 

 
Wizyta delegacji węgierskiej PDF Drukuj

Po raz kolejny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej gościli przedstawiciele oświaty i przedsiębiorcy branży rolniczej z Węgier.

Wizyta odbyła się w dniach 04 – 11 kwietnia 2017 r. w ramach porozumienia o współpracy między ZSCKR w Leśnej Podlaskiej a węgierskim Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes. Kadra kierownicza i nauczyciele leśniańskiej szkoły przygotowali ciekawy program pobytu zgodny z zainteresowaniami i działalnością zawodową członków delegacji węgierskiej.

Goście, właściciele gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mięsnego i koni oraz doradca rolniczy i kierownik praktycznej nauki zawodu z Panem Laszlo Davidovicsem – dyrektorem Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor i koordynatorem współpracy po stronie węgierskiej, spotkali się z władzami powiatu i gminy: Starostą Bialskim Panem Mariuszem Filipiukiem i Wójtem Gminy Leśna Podlaska Panem Pawłem Kazimierskim oraz zapoznali się z bazą dydaktyczną, kierunkami kształcenia i funkcjonowaniem ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. Ponadto odwiedzili specjalistyczne gospodarstwa rolne w Gminie Leśna Podlaska, Stadninę Koni i Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim, gospodarstwo agroturystyczne w Zaborku i Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy. Kilkudniowy pobyt zakończyli zwiedzaniem Warszawy.

Efektem wizyty jest zapewnienie nowych miejsc odbywania staży zawodowych na Węgrzech dla uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w ramach realizowanego programu Erasmus+.

Więcej…
 
IV Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych PDF Drukuj

Powodzeniem zakończył się udział mieszkańców internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej w IV Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych zorganizowanym w niedzielę 02.04.2017r. W Szkole Podstawowej w Sosnówce przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójta gminy Sosnówka oraz tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury.
W trakcie przeglądu odbył się konkurs na „Palmę i Pisankę Wielkanocną” oraz na „Stół Wielkanocny”.
W kategorii palma tradycyjna w kategorii grupowej I miejsce zdobyła palma wykonana przez naszą młodzież mieszkającą w internacie pod kierunkiem Pani Agaty Naumiuk.
Celem konkursu była m. in. popularyzacja regionalnej twórczości związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat polskich tradycji oraz tradycyjnych technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm i pisanek w kulturze ludowej.

Więcej…
 
Młodzież na konferencji w Grabanowie PDF Drukuj

Korzystając z zaproszenia Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli sześciu uczniów klasy pierwszej technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyło w konferencji nt. „Grupa producencka potencjałem na grupę operacyjną”.

Konferencja odbyła się 23 marca 2017 roku w Hotelu Polonia w Grabanowie. Podczas spotkania zostały przedstawione następujące tematy:

 1. Koncepcja sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce.
 2. Działanie ,,WSPÓŁPRACA” w ramach PROW 2014-2020.
 3. Choroby infekcyjne w uprawie pieczarki i możliwości ich zwalczania.
 4. Możliwości pozyskania środków finansowych dla grup producenckich.
 5. Plusy i minusy bycia w grupie producenckiej.

Składamy serdeczne podziękowania  Lubelskiemu Ośrodkowi  Doradztwa Rolniczego w Końskowoli za przekazanie młodzieży cennych wiadomości i umiejętności.

Więcej…
 
Poradnictwo grupowe z zakresu doradztwa zawodowego PDF Drukuj

Uczniowie klas trzecich  22.03.2017 r. wzięli udział w spotkaniu z doradcami zawodowymi  Panią Renatą Kowal i Panią Anetą Doluk  z  Centrum Informacji 
i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.
W trakcie zajęć pt.: „Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych” uczniowie wypełnili kwestionariusz zainteresowań zawodowych, który umożliwia uzyskanie diagnozy dotyczącej indywidualnych preferencji zawodowych.

Natomiast 23.03.2017 r. odbyły się kolejne zajęcia z doradcami zawodowymi pt. "Mój debiut w świecie pracy". Zajęcia dotyczyły sposobów i metod poszukiwania pracy, zasad bezpieczeństwa przy wyjazdach do pracy za granicę, przygotowania CV i listu motywacyjnego. W trakcie spotkania przybliżono uczniom  regionalny rynek pracy, w tym  potrzeby i oczekiwania pracodawców  oraz barometr zawodów, czyli prognozę zapotrzebowania na pracowników w najbliższych latach. Odbiorcami tych zajęć byli uczniowie klas maturalnych.

 
Lekcje o Funduszach Europejskich PDF Drukuj

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej  ciągle poszukuje nowych i ciekawych form przekazywania wiedzy swoim uczniom i zachęcania ich do podejmowania nowych wyzwań. Tym razem nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Danuta Kacik wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom i przeprowadziła w marcu ciekawe „Lekcje o Funduszach Europejskich”, w których brali udział uczniowie klas pierwszych.

Lekcje odbywają się w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju, które zorganizowało czwartą już edycję akcji edukacyjnej. Tym razem celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej idei przedsiębiorczości, a także możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu. Projekt dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Bierze w nim udział 313 szkół (114 liceów ogólnokształcących, 149 szkół technicznych i 50 szkół zawodowych) i ponad 12 400 uczniów.

Podczas 45-minutowych zajęć młodzież dowiedziała się między innymi, w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą pomóc im przekuć swoje pomysły w innowacyjny biznes. Uczniowie otrzymali specjalnie przygotowany komiks o startup’ach. Na zakończenie każdych zajęć został przeprowadzony konkurs – osoby, które najszybciej rozwiązały zadanie, otrzymały drobne upominki.

Lekcje miały na celu zainteresować uczniów tematyką Funduszy Europejskich oraz zainspirować ich do zakładania w przyszłości innowacyjnych przedsiębiorstw

 
Koszykówka 2016/2017 PDF Drukuj

Dużą niespodziankę sprawiła nam reprezentacja szkoły podczas Finału Powiatu Bialskiego w Koszykówce Chłopców 22 marca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim.

Zespół w składzie: Dawid Mazurkiewicz – kapitan, Michał Sala, Jacek Łyskiewicz, Damian Michaluk, Radosław Rychlik, Adrian Walczuk, Daniel Błaszczuk, Mateusz Moszkowski, Maciej Juszczuk, Marcin Szymczuk, Marcin Niedzielski, Mateusz Maciejuk – zajął II miejsce.

Natomiast 23 marca 2017 r. w obiektach naszej szkoły o Mistrzostwo Powiatu rywalizowały dziewczęta.

Po długiej i zaciętej walce drużyna w składzie: Paulina Troć – kapitan,  Magdalena Stolarek,  Weronika Harasimiuk,  Emilia Waszczuk, Katarzyna Chwedczuk, Weronika Czarkowska, Justyna Ozioro, Aleksandra Hołubiuk, Gabriela Woch, Weronika Korczak wywalczyła III lokatę.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej…
 
Warsztaty naukowe dla młodzieży PDF Drukuj

W ramach współpracy szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach 21 marca 2017 roku odbyły się warsztaty naukowe dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klas I, II i III Technikum w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach nt:

 1. Badanie zawartości konserwantów w żywności i wpływ na zdrowie- mgr inż. Agnieszka Decyk-Chęcel,
 2. Badanie sensoryczne żywności- mgr inż. Katarzyna Ługowska.

Natomiast uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie mechanizacji rolnictwa w zajęciach nt:

 1. Badanie próbek gleby na zawartość składników pokarmowych NPK- prof. nzw. dr hab. Marcin Becher,
 2. Badanie i ocena wartości odżywczych pasz treściwych i objętościowych- dr inż. Anna Milczarek.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele uczelni przedstawili ofertę edukacyjną UPH w Siedlcach.

Zorganizowane warsztaty były doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy teoretycznej i zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych.

Więcej…
 
,, Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich'' - wykład PSW PDF Drukuj

W ramach współpracy ZSCKR w Leśnej Podlaskiej z Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej w dniu 17 marca 2017 r. odbył się wykład Pana prof. dr hab. Stanisława Kondrackiego na temat: ,, Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich''.

W wykładzie uczestniczyli słuchacze II i III semestru kwalifikacyjnych kursów zawodowych R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej oraz uczniowie klas: II, III technik mechanizacji rolnictwa oraz IV technik rolnik.

Po interesującym wykładzie goście przedstawili działalność i ofertę edukacyjną uczelni.

Więcej…
 
Wyjazd na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc PDF Drukuj

Grupa 36 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa wyjechała wraz z opiekunami  17 marca 2017 r. na XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc. Na targach, jak co roku, można było obejrzeć nowoczesny sprzęt dla rolnictwa oraz gospodarki leśnej, m.in. ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, prasy, maszyny do zbioru zielonek, maszyny do zrywki i obróbki drewna. Podczas wielogodzinnego zwiedzania targów uczniowie wykazywali ogromne zainteresowanie sprzętem. Przemierzając rozległe hale wystawowe, wielokrotnie zasiadali w kabinach nowoczesnych ciągników rolniczych, zadawali pytania wystawcom, opisywali swoje spostrzeżenia. Zwiedzanie targów Agrotech  jest bardzo cenną alternatywną  formą edukacji uczniów szkół rolniczych. Wzbogaceni wiedzą i pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do szkoły.

 

Więcej…
 
"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" PDF Drukuj

Wiedza o ubezpieczeniach społecznych nie tylko pomaga w życiu, ale może także umożliwić wygranie ciekawych nagród. Przekonali się o tym 14 marca 2017r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny. W Instytucie Informatyki UMCS odbył się wojewódzki finał olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wydarzenie zorganizowano w ramach umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej reprezentowali uczniowie: z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki : Adrian Adamiuk , Andrzej Bogusz i Michał Harasimiuk.

W etapie wojewódzkim wzięło udział dwadzieścia  3-osobowych zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych  z całego województwa lubelskiego.  Najlepsze okazały się uczennice Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Zwycięska drużyna weźmie udział w etapie centralnym organizowanym w Warszawie. Nasza drużyna uzyskała 9 wynik w województwie lubelskim.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest organizowana w ramach projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS”. Projekt edukacyjny składa się z czterech tematów zajęć: „Świadomy zawsze ubezpieczony”,  „Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki”, „Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach”, „e-ZUS, czyli firma pod ręką”. Wszystkie materiały dydaktyczne do zajęć zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gratulujemy osiągniętego wyniku

 
Rekolekcje Wielkopostne PDF Drukuj

Rekolekcje Wielkopostne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa odbyły się w dniach 14 – 16.03.2017r. Dzięki staraniom szkolnego katechety o. Marcina Oparcika program tegorocznych rekolekcji był bardzo bogaty.

We wtorek 14.03. 2017r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z trzeźwiejącymi alkoholikami z Chełma. Spotkanie przebiegało pod hasłem: Uzależnienia – skutki i wpływ na ludzki organizm. Gdzie szukać pomocy? Następnie zespół teatralny, pracujący pod kierunkiem pani Marty Wiczuk, zaprezentował spektakl pod tytułem Współczesna interpretacja sądu nad prawdą. Oskarżenie nieśmiertelnego.

We środę 15.03. 2017r. odbyło się bardzo interesujące spotkanie z Panem Dariuszem Kowalskim aktorem Teatru Nowego w Łodzi. Temat spotkania był następujący: Dojrzewanie do życia w rodzinie. Budowanie ojcostwa i macierzyństwa. Na czym polega rodzicielstwo.

Po spotkaniu z szanownym gościem młodzież pod opieką nauczycieli udała się do Bazyliki Leśniańskiej, gdzie uczestniczyła w Drodze Krzyżowej i Mszy Świętej celebrowanej przez o. Marcina Oparcika. Oprawę muzyczną zarówno Drogi Krzyżowej jak i Mszy Świętej przygotował szkolny zespół TAKT pracujący po opieką Pana Sławomira Bartniczuka.

We czwartek 16.03.2017r. młodzież spotkała się z psychologiem – Panią Bogumiłą Fedoruk. Pani psycholog rozmawiała z uczniami na temat: Jak kształtować człowieka wartościowego, szlachetnego i wolnego od uzależnień. Następnie młodzież uczestniczyła we Mszy Świętej w Bazylice.

Każdy rekolekcyjny dzień kończył się spotkaniem wychowanków internatu z gośćmi odwiedzającymi naszą szkołę.

Uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w rekolekcyjnych spotkaniach i modlitwach.

Uczestnicy tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych na pewno zostali wzmocnieni i ubogaceni duchowo.

 

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 4 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć