Ogłoszenie PDF Drukuj

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej poszukuje firmy lub osoby do kompleksowego rozliczenia projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

1)    Działanie 12.4 kształcenie zawodowe

Tytuł projektu „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego”,

2)    Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Tytuł projektu „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej…,

w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym zgodnie z wytycznymi programowymi województwa lubelskiego i obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert do 15 listopada 2017r.

Dokładne informacje można uzyskać pod numerem tel.: 83 345 00 24

Osoby do kontaktu:

Honorata Godlewska

Dorota Niedźwiedź

Beata Kalwarczyk-Warpas

Bernadeta Demczuk

 
Eliminacje szkolne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych PDF Drukuj

Etap szkolny XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się w naszej szkole w dniach 26-27.10.2017r. 

Do części pisemnej i praktycznej przystąpiło 14  uczniów w następujących blokach tematycznych:

 • Mechanizacja rolnictwa- 10 uczniów
 • Gastronomia- 4 uczniów

Po sprawdzeniu testu z części pisemnej oraz ocenie zadań praktycznych Szkolny Komitet Olimpiady wyłonił zwycięzców z największą liczbą punktów z  poszczególnych bloków, którzy w kwietniu 2018 r. wystartują w Finale Okręgowym:

Mechanizacja rolnictwa

Adamiuk Adrian  – klasa II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Harasimiuk Michał  – klasa II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Gastronomia

Kiryluk Katarzyna – klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Koszołko Paweł – klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Udział w etapie szkolnym był dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także zweryfikowania braków do uzupełnienia w dalszym etapie przygotowań do Finału Okręgowego Olimpiady.

 

Życzymy owocnej pracy i dalszych sukcesów!

Więcej…
 
Otrzęsiny uczniów klas pierwszych PDF Drukuj

Samorząd Uczniowski przygotował otrzęsiny uczniów klas pierwszych, które odbyły się 26 października 2017 r. Otrzęsiny to doroczna impreza, na której oficjalnie witamy wszystkich "pierwszaków". Impreza miała na celu symboliczne włączenie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej i zintegrowanie ich z przedstawicielami starszych klas. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w szeregu indywidualnych i grupowych konkursów. Każda konkurencja nagradzana była gromkimi brawami publiczności, którą stanowili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz młodzież ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech.

Zabawę i konkursy przygotowały uczennice działające w Samorządzie Uczniowskim i Samorządzie Internatu: Paula Kołodyńska, Paulina Troć, Paulina Parzyszek, Małgorzata Ciesielska, Gabriela Woch i Natalia Dudka.

Po otrzęsinach odbyła się dyskoteka szkolna przy oprawie muzycznej przygotowanej przez ucznia klasy II PT: Adriana Kozaka. Uroczystość miała charakter wesołej zabawy, a uczestnicy otrzęsin spędzili czwartkowy wieczór w gronie nowych koleżanek i kolegów ze szkoły.

Więcej…
 
Wizyta młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech. PDF Drukuj

Od poniedziałku 16 października 2017 r. nasza szkoła gości 14-osobową grupę młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, która odbywa 2- tygodniowy staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Wizyta odbywa się w ramach podpisanego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech.

W trakcie swojego pobytu goście mają okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu oraz odwiedzić specjalistyczne gospodarstwa rolne współpracujące ze szkołą. Ponadto, młodzież zapozna się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, pozna kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy.

W ramach integracji młodzieży odbyło się ognisko, w którym uczestniczyli uczniowie węgierskiej szkoły oraz młodzież mieszkająca w internacie. W ostatnim tygodniu pobytu naszych gości przewidziana jest dyskoteka szkolna oraz rozgrywki sportowe.

Jest to już kolejna wizyta, która pozwala na wymianę cennych doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, a także umożliwia naszej młodzieży nawiązanie nowych przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z innego kraju.

Więcej…
 
Pielgrzymka klas maturalnych PDF Drukuj

Uczniowie klas czwartych podtrzymując szkolną tradycję w dniach 18-20.10.2017r uczestniczyli w Pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.

Po drodze do Krakowa zatrzymaliśmy się w Skarżysko-Kamiennej, gdzie zwiedziliśmy  Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej oraz uczestniczyliśmy  w Mszy Świętej odprawionej przez naszego Ojca Marcina Oparcika. W Krakowie zatrzymaliśmy się na Cmentarzu Rakowieckim, gdzie m.in.  odwiedziliśmy groby:  rodziców Jana Pawła II,  Jana Matejki oraz Marka Grechuty.  Następnie zwiedziliśmy Stare Miasto, a wieczorem Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  - Rynek Podziemny.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Centrum św. Jana Pawła II, Kopiec Tadeusza Kościuszki i miło spędziliśmy wieczór na krakowskim rynku.

W drodze do Częstochowy zatrzymaliśmy się na modlitwę i Mszę Świętą  w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. Po modlitwie i zwiedzaniu Jasnej Góry umocnieni duchowo, z nowymi doświadczeniami i niezapomnianymi wrażeniami ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Więcej…
 
Eliminacje szkolne IX Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” PDF Drukuj

W piątek, 20 października 2017 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap eliminacji IX Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, w którym wzięło udział  20 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa oraz  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczestnicy rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących m. in. zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska.

Komisja konkursowa w składzie:

- Dorota Wojcieszuk – starszy inspektor PT KRUS w Białej Podlaskiej

- Honorata Godlewska – kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

- Mateusz Liniewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej,

wyłoniła 5 najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu. Zostali oni nagrodzeni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez PT KRUS w Białej Podlaskiej, które wręczył kierownik PT KRUS w Białej Podlaskiej Pan Marek Uściński oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Tomkowicz.

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:

Andrzej Bogusz – kl. II BT

Łukasz Kozak – kl. IIIBTb

Adam Blim – kl. IIIBTb

Mateusz Maciejuk – kl. IIIBTa

Sebastian Janczuk – kl. IIIBTa.

Konkurs nie tylko popularyzuje wiedzę dotyczącą BHP, lecz uświadamia nam wszystkim jak ważnym aspektem pracy w rolnictwie jest dbałość o bezpieczeństwo.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnych przygotowań do konkursu finałowego, który odbędzie się  23 listopada 2017 r. w Woli Osowińskiej.

Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych PDF Drukuj

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 13 października 2017 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z Dniem Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości Pan Dyrektor Radosław Klekot odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za pracę oraz trud włożony w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Następnie odczytał  listę  nauczycieli i pracowników szkoły , którym przyznano nagrodę Dyrektora Szkoły. Poinformował również , że Pani Honorata Godlewska otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Pan Dyrektor skierował  szczególne słowa i życzenia do uczniów klas pierwszych. Natomiast w imieniu rodziców głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani  Paulina Bogusz kierując do zebranych najserdeczniejsze życzenia.

Po ślubowaniu, dzięki któremu pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, w imieniu uczniów klas pierwszych wystąpiła Natalia Kościuczyk- uczennica klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych. Podziękowała ona dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za okazane wsparcie i serdeczność. Obiecała również, że uczniowie klas pierwszych dołożą wszelkich starań, aby godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Hubert Przybrzej - uczeń klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, który powitał pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazał serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Uczniowie wręczyli pedagogom kwiaty jako wyraz swojej wdzięczności. Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.

 

Więcej…
 
Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w ramach projektu "Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego" PDF Drukuj

Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Warszawie, Poznaniu i Siedlcach to kolejne z działań jakie podjęliśmy w ramach projektu "Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego".

W wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych wzięli udział uczniowie klas IV i III kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Więcej…
 
„Nie ma śmieci - są surowce" PDF Drukuj

Uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa,  19.09.2017 r. wzięli udział w  corocznym  sprzątaniu śmieci w ramach Akcji "Sprzątanie świata - Polska 2017", której  współorganizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Pod opieką nauczycieli, segregując śmieci, posprzątali trasę od zalewu w Witulinie do granicy Leśnej Podlaskiej. Tegoroczne sprzątanie odbywało się pod tytułowym hasłem „Nie ma śmieci - są surowce", a jego celem, było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym. Odzyskanie 1 kg aluminium, to obniżenie emisji CO2 o 9 kg. Pozyskujemy surowiec wtórny do produkcji w hutach, zamiast pozyskiwać i używać boksyty, zaś zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury, to pozostawienie przy życiu 17 drzew , a w procesie produkcyjnym - obniżenie zużycia energii (emisji CO2) o 20 procent i emisji zanieczyszczeń nawet do 70 procent.

Wszystkie śmieci są nasze - poddawaj je recyklingowi!

Więcej…
 
Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w Sejnach. PDF Drukuj

Delegacja uczniów naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Radosławem Klekotem i Panią Renatą Sikorą uczestniczyła 11 września 2017 r. w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na uroczystość w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach przybyły delegacje 47-ciu placówek z całego kraju. Przedstawiciele szkół rolniczych uczestniczyli we mszy świętej w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a następnie w asyście pocztów sztandarowych oraz gości przemaszerowali do szkoły.

W szkole odbyła się część oficjalna, w której uczestniczyli  m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz dyrektorzy 47 Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego z całej Polski.

Inaugurację uświetniły występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Więcej…
 
Dożynki Gminno - Parafialne w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

W niedzielę 10 sierpnia 2017r. delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Leśnej Podlaskiej.

W uroczystej Mszy Św. dziękczynnej  w  Bazylice Leśniańskiej uczestniczyli również, zaproszeni goście, miejscowe władze, dyrekcja ZSCKR  i parafianie. Mszy Św. przewodniczył Przeor Klasztoru Paulinów Ojciec Marek Moga, który w ciepłych słowach docenił trud, poświęcenie i ciężką pracę polskiego rolnika. Przedstawiciele Sołectw na ręce Przeora złożyli dary dziękczynne: przepiękne wieńce, kosze i bukiety z płodów rolnych. Tradycyjnie odbył się także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy wykonany z tegorocznych plonów. Komisja konkursowa w składzie: pani Aleksandra Melaniuk- Dyrektor GOK w Leśnej Podl, Pani Bożena Horbowicz -Dyrektor BS w Leśnej Podl.  i pani Małgorzata Michaluk wyłoniła najpiękniejsze wieńce dożynkowe. I miejsce zdobył wieniec przygotowany przez mieszkańców wsi Witulin.

Przed błogosławieństwem końcowym nasze uczennice w strojach ludowych częstowały zebranych chlebem dożynkowym.

Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Katarzyna Lesiuk i pani Iwona Chibowska.

Więcej…
 
Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty! PDF Drukuj

Msza święta i akademia uroczyście otworzyły kolejny rok szkolny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, który wprowadza wiele zmian. Na początku uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Anna Maria Sęk, która szczególne słowa powitania skierowała do nowego Dyrektora Szkoły.  Pan Dyrektor Radosław Klekot  rozpoczął kolejny okres w historii szkoły. Wyraził nadzieję, że będzie to rok wytężonej nauki i pracy, ale także zdobywania ciekawych doświadczeń, nowych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań. Zaproszeni goście: Ojciec Marek Moga -Przeor Parafii Leśniańskiej , Pan Marian Tomkowicz -Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Pan Paweł Kazimierski - Wójt Gminy Leśna Podlaska, nauczyciele, rodzice oraz cała społeczność szkolna życzyła Panu Dyrektorowi  pomyślności oraz samych sukcesów w pracy. Gorące podziękowania zostały złożone na ręce  byłej  Dyrektor Pani Anny Marii Sęk, która pożegnała się z całą społecznością szkolną po 25 latach pracy jako Dyrektor Szkoły. Z inicjatywy rodziców przed budynkiem internatu w Ogrodzie Pamięci zostało zasadzone drzewko pamięci,  upamiętniające pracę Pani Dyrektor Anny Marii Sęk.

Młodzież pożegnała letnie wakacje i życzyła wszystkim udanego i owocnego roku szkolnego. Podczas uroczystości zostały również upamiętnione wydarzenia Września 1939 roku.  Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka przypomniał te tragiczne wydarzenia naszej historii.

 

Więcej…
 
XIX Dożynki Powiatowe w Sosnówce PDF Drukuj

W niedzielę, 3 września delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w  XIX Dożynkach Powiatowych, które w tym roku odbyły się w Sosnówce.

Uroczystość dożynkową rozpoczęła Msza Św. polowa, którą odprawił biskup diecezji pińskiej ks. Antoni Dziemianko. Następnie przy akompaniamencie orkiestry OSP z Łomaz i w obecności pocztów sztandarowych uczestnicy dożynek przeszli barwnym korowodem na oficjalną część niedzielnego spotkania, gdzie gospodarze uroczystości starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz, przywitali zaproszonych gości i podziękowali rolnikom za ich codzienną, trudną pracę i jej owoce.

Wręczone zostały także odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dla najlepszych rolników z terenu powiatu bialskiego. Wśród odznaczonych znaleźli się rolnicy z gminy Leśna Podlaska: Tomasz Blimel z Worgul oraz Zbigniew Łochina z Terebeli.

Podczas dożynek przybyli goście mogli obejrzeć piękne wieńce dożynkowe i stoiska prezentujące poszczególne gminy z terenu powiatu bialskiego. Przy nich odbywały się m.in. degustacje potraw regionalnych, prezentacje rękodzieła artystycznego oraz występy lokalnych kapel ludowych.

Nasza szkoła włączyła się do prezentacji gminy Leśna Podlaska. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy, a uczennice w strojach ludowych częstowały odwiedzających pysznym smalcem ze skwarkami i kiszonymi ogórkami przygotowanymi specjalnie na tę okazję, zapraszając jednocześnie do podjęcia nauki w murach ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

 
Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 PDF Drukuj

Informujemy, że pierwsze zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej odbędą się dnia 08 września (piątek) 2017 roku.

Trwający kurs R.03 – III semestr:

zajęcia w piątek 08.09.2017 r. godz. 13.00, sala 11

zajęcia w sobotę 09.09.2017 r. godz. 9.00, sala 35

Rozpoczynający się kurs R.03 – I semestr:

zajęcia w piątek 08.09.2017 r. godz. 12.45, sala 35

zajęcia w sobotę 09.09.2017 r. godz. 9.00, sala 46

 

Szczegółowy plan zajęć wywieszony jest w gablocie kursów, natomiast harmonogram zjazdów zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Serdecznie zapraszamy

 
Ogłoszenie o pracy internatu PDF Drukuj

Wychowanków internatu z rodzicami zapraszamy do przyjazdu w niedzielę 03 września 2017r.

Panie wychowawczynie internatu czekają na Was drodzy uczniowie od godz. 16:00. Kolację przewidziano na godz. 19:00

 
Leśniacy 2017 PDF Drukuj

XXXV Pielgrzymka LEŚNIAKÓW

2 lipca 2017 r.

 


2 lipca 2017 r. (niedziela)

920 - zbiórka pocztów sztandarowych i osób uczestniczących w liturgii słowa (przy furcie klasztornej - obsługują absolwenci rocznika 50 matura Liceum Pedagogicznego i ZSCKR w Leśnej Podlaskiej)

930 – 1030 - Msza święta w intencji Leśniaków

1045 - Doroczne spotkanie Leśniaków (dla osób zainteresowanych) w sali wykładowej ZSCKR w Leśnej Podlaskiej (budynek główny szkoły)


Zapraszamy Leśniaków do udziału w Pielgrzymce.

Organizatorzy

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 2 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć