Informacja o pracy internatu PDF Drukuj

Wychowanków Internatu z Rodzicami zapraszamy
do przyjazdu w środę  31 sierpnia 2016 r.
Panie Wychowawczynie Internatu czekają na Was drodzy Uczniowie od godz. 1600.

Kolację przewidziano na godz. 1900.

 
Dożynki Gminno - Parafialne PDF Drukuj

W niedzielę 21 sierpnia 2016 r. dyrekcja, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz             z władzami, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Gminy Leśna Podlaska świętowali zakończenie tegorocznych zbiorów na Dożynkach Gminno – Parafialnych.

Uroczystości dożynkowe poprzedziła Msza Św. w Bazylice Leśniańskiej pod przewodnictwem Przeora Ojca Marka Mogi, po której kolorowy korowód z wieńcami dożynkowymi przygotowanymi przez poszczególne sołectwa przemaszerował na plac przed Urzędem Gminy. W korowodzie uczestniczyła delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor Anny Sęk.

Więcej…
 
WARSZTATY GWAROZNAWCZE PDF Drukuj

W dniach 3-6 sierpnia delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką pani Magdaleny Niedźwiedź wzięła udział w warsztatach gwaroznawczych, które odbyły się w Augustowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Języka jako część projektu „Dialog Pokoleń” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Podczas warsztatów uczniowie zaprezentowali wyniki badań językowych prowadzonych na terenie gminy Leśna Podlaska pod nadzorem pani Marty Wiczuk oraz historię współpracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa z Towarzystwem Kultury Języka. Uczestnicy projektu wysłuchali wykładów prof. Barbary Falińskiej, prof. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, prof. Józefa Kąsia oraz innych językoznawców, wzięli udział w badaniach terenowych podczas których prowadzili wywiady z najstarszymi mieszkańcami okolic Augustowa, uczyli się tańców i piosenek ludowych oraz poznawali zabytki miasta. W ramach integracji z innymi uczestnikami warsztatów odbyło się ognisko, podczas którego uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z badaniami nad językiem. Ostatniego dnia pobytu delegacje szkół z Sejn, Miętnego, Dąbrowy Białostockiej, Grajewa i Wąsewa wzięły udział w grze terenowej mającej na celu poznanie zabytków Augustowa. Uczniowie mieli za zadanie odnaleźć 6 miejsc  posługując się mapą, ułożyć wiersz o Augustowie oraz wykazać się wiedzą na temat historii miasta. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak sporządzać mapy językowe, jak przeprowadzać wywiady z informatorami oraz jak ważne jest badanie ginącego słownictwa. Spotkanie było jedynie jednym z punktów projektu, który będzie kontynuowany w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Więcej…
 
Wizyta delegacji z Węgier i Francji w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

Po raz kolejny w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej przebywali węgierscy nauczyciele i dyrektorzy szkół rolniczych z Panem Laszlo Davidoviczem – Dyrektorem Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor a jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Południowe Węgry. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+, który realizuje ZSCKR w Leśnej Podlaskiej oraz Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor na Węgrzech.

W dniach 03 – 08. 07. 2016 r. delegacja węgierska uczestniczyła m. in. w spotkaniu z Panem Rafałem Romanowskim – Podsekretarzem stanu w MRiRW, którego tematem była współpraca międzynarodowa szkół w zakresie staży i praktyk zawodowych uczniów i nauczycieli w ramach projektów unijnych, odwiedziła również Starostę Powiatu Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka. Ponadto goście zwiedzili Stadninę Koni i Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim, gospodarstwo agroturystyczne w Zaborku, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz specjalistyczne gospodarstwa rolne w Gminie Leśna Podlaska.

Równocześnie 05. 07. 2016 r. odbyło się spotkanie z 30-osobową delegacją francuską z departamentu Deux – Sevres – przedstawicielami Stowarzyszenia na rzecz współpracy Gmin Gatine i Leśna Podlaska. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Leśna Podlaska Pan Paweł Kazimierski. Goście zapoznali się z historią, kierunkami kształcenia, bazą dydaktyczną oraz doświadczeniami ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w zakresie realizacji wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli.

Więcej…
 
Doroczna Pielgrzymka Leśniaków PDF Drukuj

3.07.2016r. odbyła się XXXIV Pielgrzymka Leśniaków. Spotkanie w szkole zostało poprzedzone Mszą św. w Bazylice Leśniańskiej.

Pan Tomasz Demidowicz przygotował kolejny numer "Echa Leśniaków" w którym oprócz wspomnień, sprawozdań, artykułów, prezentacji sylwetek możemy przeczytać wiersz Henryka J. Kozaka "Przyjedziesz do Leśnej Podlaskiej"

jeszcze nie raz przyjedziesz
w upalne lipcowe przedpołudnie
do Leśnej Podlaskiej na umówioną
przez pamięć schadzkę
ze swoją młodością

ochoczo ze starczą zadyszką
wybiegnie z klasy
na drugim piętrze
pod czujnym wzrokiem nauczycieli
przemknie przez boisko
skryje się w zieleni parku
wydoroślej wreszcie - powie
to już prawie pół wieku
jak zdaliśmy maturę
i nie łudź się już nigdy
nie usiądziesz w tamtej ławce

jest chuda
z odstającymi łopatkami
i uśmiecha się ironicznie
ma twarz twojej pierwszej miłości
Teresy; Marysi a może Kaśki

jeszcze nie raz przyjedziesz
do Leśnej Podlaskiej żarliwie
pomilczeć przed ołtarzem
Przenajświętszej Leśniańskiej Panienki
i zmierzyć się ze swoją młodością

Fotogaleria pielgrzymki

 
Zakończenie roku szkolnego PDF Drukuj

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, poprzedzona Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej, której przewodniczył Ojciec Przeor Marek Moga odbyła się 24 czerwca 2016 roku.

Część oficjalną uroczystości szkolnych rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Sęk, która powitała Pana Stanisława Latka - Przewodniczącego Rady Rodziców, a także kadrę kierowniczą szkoły, wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów obecnych na uroczystości. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za tegoroczną pracę, a uczniom pogratulowała uzyskanych wyników w nauce. Złożyła także życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, a także odnalezienia wewnętrznego spokoju.

Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75, a także listy pochwalne za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Odczytano również listę uczniów , którzy otrzymali Stypendium Dyrektora Za dobrze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  w II okresie roku szkolnego 2015/2016 . Najwyższą średnią ocen 4,87 i wzorowe zachowanie uzyskał Patryk Zieniuk uczeń III klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Pani Kierownik praktycznej nauki zawodu  Honorata Godlewska  poinformowała, że Patryk Zieniuk został zgłoszony przez Radę Pedagogiczną jako kandydat do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Magdalena Stolarek, która podziękowała Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Jako wyraz wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty. W imieniu  rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożył Pan Stanisław Latek .

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Takt” pod opieką Pana Sławomira Bartniczuka. Po części oficjalnej  Pan Andrzej Kalinowski  przeprowadził  szkolenie BHP na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

Życzymy wspaniałych wakacji.! Do zobaczenia we wrześniu!

Więcej…
 
Dzień Otwartych Drzwi w Grabanowie PDF Drukuj

W niedzielę, 12 czerwca 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej wraz z dyrekcją i opiekunami uczestniczyli w Dniu Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

Nasza szkoła przygotowała stoisko promocyjno – informacyjne.  Przedstawiliśmy bogatą ofertę edukacyjną szkoły połączoną z prezentacją albumów ze zdjęciami i  prezentacją multimedialną o szkole. Odwiedzającym stoisko rozdawaliśmy  ulotki informacyjne, zachęcając do podjęcia nauki w naszej szkole.

Ponadto uczennice Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ubrane w stroje ludowe częstowały gości ciasteczkami upieczonymi podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni oraz kanapkami z pysznym smalcem i pastą twarogową.

Podczas imprezy, rozpoczętej uroczystą Mszą Świętą, ogłoszono wyniki konkursów "Agroliga 2016" i "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Prezentowano również nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze. Odbywały się też kiermasze produktów pszczelarskich i regionalnych, a także można było podziwiać występy zespołów ludowych. Organizatorzy zatroszczyli się również o liczne zabawy dla dzieci, a dorośli mogli skorzystać z doradztwa branżowego.

 

Więcej…
 
Dzień Roślin Strączkowych w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych. Do podejmowania działań promujących to wydarzenie została wyznaczona Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ.

Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzyści związanych z włączaniem roślin strączkowych do żywienia ludzi i zwierząt oraz przybliżenie znaczenia tych roślin dla środowiska, płodozmianu oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej włączył się do w/w przedsięwzięcia zakładając na wiosnę poletka demonstracyjne prezentujące różne odmiany łubinów, bobików, grochów, wyki i mieszanek traw. Kolejnym krokiem była organizacja Dnia Roślin Strączkowych, który odbył się 08 czerwca 2016 r.

Więcej…
 
Międzynarodowa wymiana młodzieży - ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. PDF Drukuj

W ramach zawartych porozumień o współpracy pomiędzy Zespołem  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej a Państwowym Rolniczym Zawodowo-Technicznym Koledżem w Wysokiem na Białorusi i Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach w dniach 06 – 10. 06. 2016 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej gościł sześcioosobową grupę młodzieży z Państwowego Zawodowego Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach wraz z zastępcą dyrektora Panem Michaiłem Aleksiejewiczem Suchanem oraz siedmiu uczniów z Państwowego Zawodowo – Technicznego Koledżu w Wysokiem na Białorusi pod opieką Pani pedagog Iriny Aleksandrownej Romaniuk.

Więcej…
 
Eliminacje Centralne XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. PDF Drukuj

Pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniach 03-04.06.2016 r.  w ZSRCKU w Trzciance, odbyły się  Eliminacje Centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Jubileuszowe zmagania uświetniła  obecność wielu  gości, jednak najważniejsi byli  uczniowie, którzy stanęli do teoretycznego testu oraz zadań praktycznych sprawdzających wiedzę z określonych bloków tematycznych. Nasza szkołę reprezentował Maciej Rypina uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w bloku: produkcja zwierzęca.

Niestety nie udało się Maciejowi zdobyć miejsca na podium, ale i tak  jesteśmy z niego dumni.

Więcej…
 
MIĘDZYNARODOWY ROK ROŚLIN STRĄCZKOWYCH PDF Drukuj

 

 

MIĘDZYNARODOWY ROK ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
serdecznie zaprasza

na Dzień Roślin Strączkowych, który odbędzie się 08 czerwca 2016r.
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Anna Maria Sęk

Program:

9.00 – 9.20  Powitanie uczestników mgr inż. Anna Maria Sęk – Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Wprowadzenie do tematyki szkolenia mgr inż. Marek Łucewicz – nauczyciel ZSCKR w w Leśnej Podl.

9.20 – 10.00 „Rola i znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie” prof. Jerzy Księżak – IUNG  Puławy

10.00 – 10.40 „Wykorzystanie roślin bobowatych w żywieniu zwierząt, zalety koncentratów białkowych w paszach i diecie człowieka” dr Eliza Gaweł – IUNG Puławy

10.40 – 11.00 „Spostrzeżenia praktyczne z uprawy soi na Zamojszczyźnie” – dr inż. Arkadiusz Artyszak – SGGW Warszawa

11.00 – 11.30 „Lista odmian zalecanych roślin strączkowych” dr Wojciech Mikulski – IGR-PAN Poznań

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

Prezentacja polowa na poletkach doświadczalnych ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

12.00 – 13.30 „Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych” – prof. dr hab. Jerzy Szukała – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

13.30 – 15.00 Pokaz praktyczny maszyn zielonkowych – P.U.H. Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk

 

 
Staże zawodowe uczniów w ramach projektu Erasmus+ PDF Drukuj

W ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w dniach 15 – 28. 05. 2016 r. osiemnastu uczniów naszej szkoły odbywało staż zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.

Realizowany projekt nosił tytuł: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia”.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w gospodarstwach węgierskich, zasadami prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz technologią produkcji rolniczej. Mieli możliwość korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie mechanizacji rolnictwa, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, a także doskonalenia umiejętności zawodowych i nabycia nowych związanych z produkcją zwierzęcą i roślinną.

Ponadto w programie stażu znalazły się punkty dotyczące kultury, tradycji i zwyczajów węgierskich. Młodzież zwiedziła stolicę kraju Budapeszt z jej najważniejszymi zabytkami kultury, odwiedziła miasteczko Gyula oraz Muzeum Etnograficzne w Enrod. Atrakcją był wyjazd na Międzynarodowe Targi Hodowlane i Rolnicze, gdzie prezentowane były najnowsze nowinki techniczne wśród maszyn i urządzeń rolniczych, odbywały się pokazy i konkursy zwierząt hodowlanych, a także specjały kuchni węgierskiej.

Czas wolny wypełniał relaks w kompleksie basenów termalnych Liget, rozgrywki sportowe z uczniami węgierskimi w koszykówkę i piłkę nożną, a także spotkania integracyjne, dzięki którym młodzież doskonaliła umiejętności językowe i adaptacyjne w nowym środowisku zawodowym i kulturowym.

Uczniowie wrócili do kraju pełni pozytywnych wrażeń, nowych doświadczeń oraz znajomości.

Opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Honorata Godlewska – kierownik praktycznej nauki zawodu.

Więcej…
 
Boże Ciało PDF Drukuj

Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa  uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej oraz procesji z okazji obchodów Święta Bożego Ciała, które odbyły się 26.05.2016 r. Z tej okazji, zgodnie z tradycją, ulicami Leśnej Podlaskiej przeszła procesja, w której udział wzięły rzesze wiernych.

Więcej…
 
Prezentacja CROP SENSOR ISARIA PDF Drukuj

Firma AGROCOM.POLSKA wraz firmą ROLTEX Krasnystaw przedstawicielem regionalnym producenta maszyn rolniczych CLAAS zaprezentowała 23 maja 2016roku w naszej szkole możliwości stosowania zagadnień rolnictwa precyzyjnego w praktyce. Pokaz został podzielony na dwie części teoretyczną i praktyczną.

W trakcie trwania części teoretycznej uczniowie mogli poznać możliwości aplikacji 365FarmNet, którą zaprezentowała Pani Monika Cieniawska. Program daje możliwość gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dotyczących prowadzenia produkcji rolniczej. Użytkownik może w nim tworzyć plany prowadzenia prac polowych, dokonywać wpisów dotyczących zabiegów uprawowych, zabiegów ochrony roślin oraz optymalizować trasy przejazdów maszyn rolniczych po polach. Aplikację można wykorzystywać w produkcji zwierzęcej dokonując notatek dotyczących stanu stada. Analizy i zestawienia dotyczące prowadzonej produkcji rolniczej ułatwiają podjęcie decyzji przez rolnika.

Pan Krzysztof Gomolla zaprezentował rozwiązania rolnictwa precyzyjnego oferowane przez firmę CLAAS. W trakcie prezentacji uczniowie mogli poznać w jaki sposób funkcjonują systemy prowadzenia równoległego, jakie wyposażenie jest potrzebne, żeby ciągnik mógł samodzielnie poruszać się po polach. W trakcie spotkania zaprezentowany został także system telemetryczny CLAAS TELEMATICS. Układ ten pozwala na ciągły nadzór właściciela nad ciągnikiem, kombajnem lub sieczkarnią samojezdną, określa dokładne położenie maszyny na kuli ziemskiej. Umożliwia obserwację ścieżek przejazdów, parametrów pracy takich jak zużycie paliwa, prędkość jazdy, prędkość obrotowa silnika, prędkość bębna młócącego i wielu innych. Za pomocą tego systemu właściciel i sprzedawca maszyny informowani są o zbliżającym się przeglądzie technicznym, lub usterkach które występują w danym czasie. Część teoretyczna zakończyła się prezentacją urządzenia o nazwie CROP SENSOR ISARIA. Urządzenie to umożliwia pomiar zawartości biomasy na polu, określa odżywienie roślin azotem na podstawie zawartości chlorofilu w roślinach. Na podstawie uzyskanych pomiarów urządzenie na bieżąco może zmieniać dawkowanie azotu w stosunku do potrzeb roślin lub wykonać mapy odżywienia roślin.

W trakcie części praktycznej uczniowie mieli możliwość samodzielnie zapoznać się ze sposobem pracy urządzenie CROP SENSOR ISARIA, w wyniku pomiarów wykonane zostały mapy odżywienia roślin i ilości biomasy w łanie.

Serdecznie dziękujemy firmom AGROCOM.POLSKA oraz ROLTEX Krasnystaw za przedstawienie najnowszych technologii stosowanych w produkcji rolniczej.

 

Więcej…
 
"Nowości 2016. UPRAWA I SIEW Z FIRMĄ MASTER" PDF Drukuj

Firma "Master Płodowscy i wspólnicy Sp. j." zaprezentowała 22 maja 2016r. pokaz połączony z wystawą ciągników, ładowarek i maszyn rolniczych oraz hal pod hasłem: "Nowości 2016.  UPRAWA I SIEW Z FIRMĄ MASTER". Oprócz pokazów prac polowych zorganizowano również jazdy testowe z możliwością zakupu sprzętu pokazowego i nowego, szkolenie nt. "Probioemy - pożyteczne mikroorganizmy w rolnictwie - zdrowa gleba, rośliny, zwierzęta i człowiek" oraz konkursy: "Mały perfekcyjny gospodarz z fantazją" - plastyczny konkurs dla najmłodszych, "Perfekcyjny gospodarz"- jazda na czas ciągnikiem rolniczym z przyczepą wyznaczonym torem, "Rzut oponą na odległość".

Korzystając z zaproszenia firmy MASTER zaprezentowaliśmy stoisko promocyjne naszej szkoły. Uczniowie klas I-III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz technik rolnik wzięli udział w konkursach "Perfekcyjny gospodarz" oraz "Rzut oponą" i otrzymali upominki ufundowane przez firmę Master.

 

Więcej…
 
"Warsztaty wiedzy o rynku pracy" PDF Drukuj

Uczniowie klas trzecich  dn. 19.05.2016 r. wzięli udział w spotkaniu z doradcami zawodowymi  Panią Renatą Kowal i Panią Anetą Doluk  z  Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.
Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła omówienia i interpretacji wyników badań psychologicznych przeprowadzonych w lutym bieżącego roku "Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych". Drugą część spotkania  wypełniły warsztaty  wiedzy o rynku pracy, 
w trakcie których przybliżono uczniom  regionalny rynek pracy w tym  m.in. takie zagadnienia jak: sytuacja  absolwentów na lokalnym rynku pracy, potrzeby i oczekiwania pracodawców, barometr zawodów - prognozę zapotrzebowania na pracowników w najbliższych latach oraz zawody deficytowe.

 

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 8 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć