Życzenia PDF Drukuj

Niech ten wyjątkowy czas

Bożego Narodzenia

i nadchodzący Nowy Rok

będą okresem spokoju, radości

i pozytywnego myślenia w otoczeniu ciepła ludzkich serc.

W imieniu

Nauczycieli, Pracowników i Młodzieży

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

życzy

Radosław Stanisław Klekot

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Boże Narodzenie 2017

 
"Mój debiut w świecie pracy" PDF Drukuj

Młodzież z klas czwartych 8 grudnia 2017 r. wzięła udział w spotkaniu warsztatowym pt.: "Mój debiut w świecie pracy". Zajęcia poprowadziła Pani Renata Kowal - doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej, które jest wyspecjalizowaną komórką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, utworzoną w celu świadczenia usług poradnictwa i informacji zawodowej dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy.
Celem zajęć było m.in.: rozwijanie świadomości własnych wad i zalet, stworzenie możliwości do refleksji nad znanymi sobie sposobami szukania pracy, zapoznanie
z wymaganiami rynku pracy i możliwościami zaistnienia na nim,  poznanie dróg i metod poszukiwania pracy, zapoznanie ze źródłami informacji o rynku pracy, przygotowanie do prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poznanie celu i zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzenie umiejętności w zakresie doświadczenia sytuacji rozmowy z pracodawcą.

Więcej…
 
Uczniowie ZSCKR na stażach zawodowych u pracodawców PDF Drukuj

W obecnych realiach na rynku pracy coraz ważniejsze jest właściwe przygotowanie potencjalnego pracownika do wykonywania określonych zadań zawodowych. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie prowadzenie przez szkołę praktycznej nauki zawodu i poszerzenie oferty dla uczniów o możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W terminie 23.10.2017 r. – 17.11.2017 r. 9 uczniów naszej szkoły dzięki realizowanemu projektowi „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 miało możliwość odbycia 4-tygodniowego płatnego stażu zawodowego u pracodawców w realnych warunkach pracy łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

Więcej…
 
Mikołajki PDF Drukuj

W środę 6 grudnia do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj w towarzystwie uroczych śnieżynek. Goście przyjechali na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego. Podczas wizyty odwiedzili uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników ZSCKR. W trakcie zwiedzania szkoły Mikołaj i jego pomocnice wysłuchali kolęd, wierszy oraz zapewnień, że wszyscy uczniowie byli grzeczni i przykładali się do nauki. Po rozdaniu prezentów goście złożyli wszystkim świąteczne życzenia i zapewnili, że zgodnie z tradycją odwiedzą nas również za rok.

 

Więcej…
 
Wizyta delegacji węgierskich nauczycieli w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

W dniach 03 – 07.12.2017 r. ZSCKR w Leśnej Podlaskiej po raz kolejny gościł delegację węgierskich nauczycieli wraz z Panem Laszlo Davidoviczem – Dyrektorem Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor, a jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Południowo - Wschodnie Węgry – Unia Europejska.

Wizyta odbyła się w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech. Ponadto, szkoły od lat wspólnie realizują projekty unijne dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych młodzieży w ramach programu Erasmus+.

W trakcie swojego pobytu w Leśnej Podlaskiej delegacja węgierskich nauczycieli uczestniczyła w spotkaniach z Panem Mariuszem Filipiukiem – Starostą Powiatu Bialskiego oraz Panem Pawłem Kazimierskim – Wójtem Gminy Leśna Podlaska.

Goście z Węgier zapoznali się z również z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną ZSCKR w Leśnej Podlaskiej, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Mieli również okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu. Nauczyciele zwiedzili m.in.: Bazylikę Leśniańską, Dwór Droblin, Stadninę Koni w Janowie Podlaskim oraz „Uroczysko Zaborek” położone na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Odwiedzili także specjalistyczne gospodarstwa rolne w Worgulach, Nosowie i Zaczopkach oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHPRoskoszy .

Była to już kolejna wizyta, która pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, która w przyszłości z pewnością zaowocuje działaniami mającymi na celu podniesienie jakości oferowanego przez obie szkoły kształcenia zawodowego.

 
WYCIECZKA DYDAKTYCZNA MŁODZIEŻY - II EDYCJA 1CENTRALNYCH TARGÓW ROLNICZYCH - PTAK WARSAW EXPO PDF Drukuj

Uczniowie klasy I i II Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 01 grudnia 2017 roku, pod opieką nauczycieli, uczestniczyli w Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie k. Warszawy. Targi stanowiły połączenie imprezy biznesowej i kontraktacyjnej z prezentacją dorobku kulturowego i gospodarczego polskiej wsi wszystkim odwiedzającym – mieszkańcom Warszawy, Mazowsza i innym.

Targi były przeglądem rynku maszyn i urządzeń rolniczych oraz prezentacją najnowszych rozwiązań, a także miejscem biznesowych spotkań głównie polskich producentów z szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Wystawa podzielona była na salony:

 • Salon Techniki Rolniczej
 • Salon Środków do Produkcji Rolnej
 • Targi Dobrej Żywności
 • Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO
 • Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej

W ramach targów odbyły się min.: wystawa sprzętu rolniczego,  prezentacja kultury polskiej wsi,  degustacje polskiej żywności najwyższej jakości, sesje B2B oraz konferencje, seminaria i fora organizowane we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi.

Wizyta na targach była dla młodzieży doskonałą okazją na poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych.

 

Więcej…
 
Wycieczka dydaktyczna PDF Drukuj

Uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką pani Natalii Zawieruchy w ramach zajęć praktycznych 27 listopada 2017 roku uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do zakładu gastronomicznego „Diana”. Młodzież zapoznała się z organizacją pracy firmy, układem funkcjonalnym pomieszczeń, parkiem maszynowym oraz zakresem świadczonych usług. Uczniowie podpatrując pracę kucharzy mieli również okazję samodzielnie wykonywać czynności związane z procesem produkcji gastronomicznej.

Serdecznie dziękujemy Pani Mirosławie Ładniak i pracownikom firmy za miłe przyjęcie oraz umożliwienie młodzieży poznanie realiów pracy w gastronomii.

Więcej…
 
„Lekcje z ZUS” PDF Drukuj

Uczniowie  klas pierwszych i drugich Technikum wzięli udział w projekcie autorskim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Lekcje z ZUS”. Projekt zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia,  jakim są ubezpieczenia społeczne. W ramach 4 lekcji uczniowie poznali historię kształtowania się ubezpieczeń społecznych, dowiedzieli się jakie świadczenia wypłaca ZUS ubezpieczonym, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak założyć firmę i korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Swoją wiedzę wcześniej zdobytą na „Lekcjach z ZUS” mogli sprawdzić 27 listopada 2017 r. w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach  Społecznych  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W I etapie brało udział 55 uczniów naszej szkoły.

Do etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowano zespół w składzie:

Andrzej Bogusz kl. II BT
Adrian Adamiuk  kl. II BT

Damian Nitychoruk
kl. I BT

Opiekunem merytorycznym projektu i zespołu jest p. Danuta Kacik.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
Finał IX Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” PDF Drukuj

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej każdego roku biorą udział w Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówkę Terenową w Radzyniu Podlaskim przy wsparciu Państwowej Inspekcji Pracy, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zagrożeń życia i zdrowia oraz zasad bezpiecznej pracy osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych i kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie.

Patronat nad konkursem sprawuje Lubelskie Kuratorium Oświaty.

23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej odbył się Finał IX Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”.

W pierwszej części rozwiązywano test a następnie 10 najlepszych uczniów odpowiadało na pytania przed komisją konkursową i publicznością.

Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Zwyciężył Andrzej Bogusz – uczeń kl. II Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Wśród najlepszych znaleźli się także:

Łukasz Kozak – uczeń kl. III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – IV miejsce,

Adam Blim – uczeń kl. III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – VII  miejsce.

Młodzież przygotowywała się do udziału w konkursie pod opieką Pana Andrzeja Kalinowskiego – nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Organizatorzy przygotowali dodatkowo konkurs wiedzy o Wincentym Witosie, w którym uczniowie naszej szkoły Andrzej Bogusz i Łukasz Kozak zajęli dwa czołowe miejsca.

Za udział i zwycięstwo w obu konkursach młodzież otrzymała nagrody rzeczowe.

Finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej…
 
Młodzież z Węgier w naszej szkole. PDF Drukuj

W terminie 07 – 20 listopada 2017 roku, w ramach podpisanego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, nasza szkoła gościła grupę młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, która odbywała staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

W trakcie swojego pobytu młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, poznała kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Ponadto, węgierscy uczniowie mieli okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu oraz odwiedzić specjalistyczne gospodarstwa rolne współpracujące ze szkołą.

W ramach integracji młodzieży odbyła się dyskoteka szkolna, w której uczestniczyli uczniowie węgierskiej szkoły oraz nasza młodzież.

Jest to już kolejna wizyta, która pozwoliła na wymianę cennych doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, a także umożliwiła naszej młodzieży nawiązanie nowych przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z innego kraju.

Więcej…
 
Dyskoteka andrzejkowa PDF Drukuj

W czwartek, 16 listopada 2017 r. uczniowie naszej szkoły oraz młodzież ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech wzięli udział w dyskotece andrzejkowej. Zabawa została zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.                                                            Hala sportowa i oprawa muzyczna zostały przygotowane przez ucznia klasy II PT: Adriana Kozaka oraz ucznia klasy IV BT a: Konrada Taruca. Zabawę, konkursy i wróżby andrzejkowe przygotowały uczennice klasy IV PT działające w Samorządzie Uczniowskim i Samorządzie Internatu: Paula Kołodyńska, Paulina Troć, Paulina Parzyszek, Małgorzata Ciesielska, Gabriela Woch i Natalia Dudka. Nauczyciele pełniący dyżury podczas imprezy oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zadbali o to, by młodzież bawiła się w miłej i przyjaznej atmosferze. Organizowanie dyskotek andrzejkowych jest już tradycją naszej szkoły i doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu poza murami szkoły.

Więcej…
 
Szkolenie nt. „BHP w rolnictwie” PDF Drukuj

W dniach 08 - 09.11.2017r. w naszej szkole odbyło się szkolenie nt. „BHP w rolnictwie”.   Organizatorem szkolenia był Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”.  W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas drugich i czwartych Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Prowadzący  w interesujący sposób przedstawili zagadnienia dotyczące tematu szkolenia, popierając je licznymi przykładami z życia i działalności rolników. Podsumowania szkolenia dokonał Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” dr Bolesław Borysiuk. Treści przedstawione przez prowadzących szkolenie na pewno będą wykorzystane przez młodzież w dalszej nauce i pracy.

Więcej…
 
Kurs barmański PDF Drukuj

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów odnośnie właściwego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych został zorganizowany przez naszą szkołę kurs barmański .

W ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 od 28 października 2017 r. 18-osobowa grupa uczniów poznaje tajniki pracy barmana.

Uczestnicy w ciągu 12 godzin zajęć teoretycznych oraz 36 godzin zajęć praktycznych zapoznają się m.in.: ze sprzętem barowym, organizacją baru i obowiązkami barmana, podstawowymi sposobami i technikami miksowania napojów, sposobami podawania i prezentacji drinków i koktajli, a także sposobami rozliczania baru.

Zajęcia prowadzone są w pracowniach praktycznej nauki zawodu pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Dzięki temu uczniowie uzupełnią i nabędą dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne tak ważne w przyszłości na rynku pracy.

Kolejna grupa uczniów rozpocznie szkolenie w styczniu 2018 r. W sumie zostanie przeszkolonych 30 uczniów.

Więcej…
 
Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych PDF Drukuj

Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych to kolejne z działań podjętych przez naszą szkołę w ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Do udziału w zajęciach, które rozpoczęły się 20 października 2017 r. zostało zakwalifikowanych 44 pełnoletnich uczniów. Uczestnicy mają do zrealizowania 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 19 godzin zajęć praktycznych, które zakończą się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu obejmuje m. in.: BHP przy obsłudze urządzeń, transport towarów niebezpiecznych, typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnego rodzaju paliwa, wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo, ładowanie z ramp, praca wózkami na samochodach i wagonach, bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie, po drogach  w pomieszczeniach zamkniętych, udzielanie pomocy przedlekarskiej, zagadnienia dotyczące bezpiecznej wymiany butli gazowej a także praktyczną naukę jazdy.

Kolejna grupa rozpocznie szkolenie w styczniu 2018 r.

W sumie zostanie przeszkolonych 78 uczniów.

Więcej…
 
Narodowe Święto Niepodległości PDF Drukuj

"Dzisiaj wielka jest rocznica
11 listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Polska  hołd swój składa."

Zgodnie z tradycją, w dniach  10-11 listopada 2017 r. delegacja młodzieży i poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Radosławem Klekotem i nauczycielami uczestniczyła w gminnych uroczystościach  upamiętniających 99 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W piątek, 10 listopada 2017 r. uroczystości odbyły się w Mariampolu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wysłuchaniu okolicznościowych przemówień wspominających  postać Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz drogi dążenia Polski do niepodległości, delegacje leśniańskich szkół oraz władz gminnych złożyły wieńce i zapaliły znicze pod kopcem poświęconym pamięci Józefa Piłsudskiego.

Główne obchody  99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  odbyły się 11 listopada w Leśnej Podlaskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej.

Po Mszy świętej zgromadzeni mieszkańcy, procesjonalnie, ze sztandarami leśniańskich szkół na czele, przeszli na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odśpiewano hymn państwowy Uczestnicy wysłuchali przemówień: Pana Pawła Kazimierskiego -wójta gminy Leśna Podlaska, Pana Mariana Tomkowicza - wiceprzewodniczącego rady powiatu bialskiego oraz Pana Radosława Klekota - dyrektora naszej szkoły. Następnie delegacje Gminy Leśna Podlaska, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Zespołu Placówek Oświatowych, złożyły kwiaty w miejscach pamięci ważnych dla mieszkańców gminy.

Pan Dyrektor Radosław Klekot z uczniami naszej szkoły złożył kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i zapalił znicze pod Krzyżem Katyńskim,  Pomnikiem Pamięci Bojowników Ruchu Oporu, Ścianą Straceń Ofiar Okupacji oraz w miejscu stracenia Mariana Lewińskiego- sekretarza gminy i żołnierza AK.

Więcej…
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów PDF Drukuj

Uczeń klasy II Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa  i agrotroniki  Andrzej Bogusz uzyskał Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbyła się 07 listopada 2017 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Andrzej odebrał stypendium z rąk pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz pana Przemysława Czarneka -  Wojewody Lubelskiego.

Andrzej zawdzięcza  swój sukces ciężkiej i systematycznej pracy.  To uczeń ambitny, wyróżniający się nienaganną kulturą osobistą.

Serdecznie Mu  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strona 1 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć