Harmonogram spotkań z rodzicami

w Technikum w Zespole Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Termin spotkania Miejsce i godzin spotkania Uwagi
1. 15.09.2017 (piątek) pracownia 25

godz. 1500

zebranie ogólne
 i zebranie w zespołach klasowych
2. 17.11.2017 (piątek) pracownia 25

godz. 1500

zebranie w zespołach klasowych
3. 26.01.2018 (piątek) pracownia 25

godz. 1500

zebranie ogólne
 i zebranie w zespołach klasowych
4. 16.03.2018 (piątek) godz. 1600

zgodnie z wykazem sal

zebranie w zespołach klasowych
5. 18.05.2018 (piątek) godz. 1600

zgodnie z wykazem sal

zebranie w zespołach klasowych

 

 
 

Facebook

YouTube