Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego mają charakter sportowo – rekreacyjny i są skierowane do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży,  uświadomienie konieczności aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do stosowania zasad prozdrowotnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków usprawniania się przez całe życie.

Młodzież jest także przygotowywana do udziału w zawodach sportowych.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W SEKCJACH SPORTOWYCH:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY/ OPIEKUN

PONIEDZIAŁEK

 15.10 – 16.30

ZAJĘCIA SPORTOWE PRACOWNIKÓW SZKOŁY

mgr Renata Sikora

 SIŁOWNIA

WTOREK

15.10 – 16.10

 PIŁKA RĘCZNA

mgr Honorata Godlewska

SIŁOWNIA

 ŚRODA

16.30 – 17.30

 

TAEKWON-DO

 

mgr Artur Romaniuk

 

CZWARTEK

15.10 – 16.10

 

19.45 – 20.45

KOSZYKÓWKA / PIŁKA HALOWA

TAEKWON-DO

mgr Renata Sikora

mgr Artur Romaniuk

Zapraszamy

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY/ OPIEKUN

PONIEDZIAŁEK

14.30 – 15.15

Siłownia

Tenis stołowy

mgr Honorata Godlewska

15.15 – 16.00

Siatkówka

mgr Honorata Godlewska

WTOREK

14.30 – 16.10

Halowa piłka nożna

Siłownia

mgr Renata Sikora

ŚRODA

14.30 – 15.30

Siłownia

Tenis stołowy

mgr Honorata Godlewska

15.30 – 16.30

Piłka ręczna

mgr Honorata Godlewska

CZWARTEK

14.30 – 16.10

Koszykówka

Siłownia

mgr Renata Sikora

 
 

Facebook

YouTube