Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

zaprasza osoby dorosłe

na nieodpłatne, prowadzone w systemie zaocznym
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w zakresie kwalifikacji w zawodzie rolnik
RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej
oraz
w zakresie kwalifikacji w zawodzie kucharz
TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik, RL.03– Prowadzenie produkcji rolniczejmusi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
 2. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 4. świadectwo ukończenia szkoły
 5. jedną fotografię
 6. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydat posiadający uprawnienia kat. T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.

Kurs uprawnia do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu zawodowego rolnika umożliwiającego korzystanie z różnych programów UE.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz, TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów
  musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
 2. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 4. świadectwo ukończenia szkoły
 5. jedną fotografię
 6. aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych

oraz okazać:
– dowód osobisty.

Kurs uprawnia do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu zawodowego kucharza.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24 .

Serdecznie zapraszam
Radosław Stanisław Klekot
Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.3– Prowadzenie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat
i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
1.wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2.zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa
w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku
prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydat posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia
z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej musi mieć ukończone
18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

1.wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2.zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa
w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
oraz okazać:
– dowód osobisty.

WW. kursy uprawniają do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie i otrzymania tytułu technika rolnika umożliwiającego korzystanie z różnych programów UE.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24.

Serdecznie zapraszam

Anna Maria Sęk

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

 
 

Facebook

YouTube