Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

 

zaprasza osoby dorosłe

 

na nieodpłatne, prowadzone w systemie zaocznym
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu technik rolnik
R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.3– Prowadzenie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię
 5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydat posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.

 

 

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię
  oraz okazać:
  – dowód osobisty.

WW. kursy uprawniają do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i otrzymania tytułu technika rolnika umożliwiającego korzystanie z różnych programów UE.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24 .

Serdecznie zapraszam
Anna Maria Sęk
Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

 

I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.3– Prowadzenie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat
i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
1.wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2.zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa
w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku
prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydat posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia
z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.

II. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej musi mieć ukończone
18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

1.wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
2.zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa
w Leśnej Podlaskiej
3. świadectwo ukończenia szkoły
4. jedną fotografię
oraz okazać:
– dowód osobisty.

WW. kursy uprawniają do złożenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie i otrzymania tytułu technika rolnika umożliwiającego korzystanie z różnych programów UE.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. (83) 345 00 24.

Serdecznie zapraszam

Anna Maria Sęk

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

 
 

Facebook