Ubezpieczenie NNW uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2017/2018

Firma ubezpieczeniowa: InterRisk TU SA Vienna Insurance Group

Okres ubezpieczenia 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018

dla maturzystów 01. 09. 2017 do 30.09.2018

Składka w wysokości 38 zł

W załączeniu:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej informuje, że od 01 lutego 2015 r. opłaty należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy:

 

Na Radę Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

nr r-ku: 33 8025 0007 0027 3273 2000 0010

BS Biała Podlaska

Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców za ucznia …………………………..

 

Opłaty na wyżywienie w internacie. Przypominamy, że termin płatności jest do 25-ego dnia każdego miesiąca.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podl.

nr r-ku: 35 1010 1339 0025 1213 9134 0000

NBP O/ Lublin

Tytułem: Wpłata za wyżywienie ucznia ……………………………

Facebook