Technik weterynarii

I. Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem lekarzy weterynarii w specjalistycznych pracowniach szkolnych: anatomiczno-zootechnicznej i zabiegowej, laboratorium diagnostycznym, prosektorium a także w gabinetach weterynaryjnych, stadninach koni i gospodarstwach hodowli zwierząt.

II. Szkoła przygotowuje uczniów do:

– prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
– wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia zwierząt,
– wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i bezpieczeństwa żywności,
– wykonywania czynności pomocniczych w prowadzeniu badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
– uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami,
– uzyskania uprawnień do wykonywania usług inseminacyjnych zwierząt.

III. Kończąc Technikum w zawodzie technik weterynarii zdobędziesz:

1) maturę,
2) tytuł zawodowy: technik weterynarii,
3) bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
4) możliwość:

– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– prowadzenia integrowanej produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
– uzyskania prawa jazdy kat.  T,
– uzyskania uprawnień do wykonywania usług inseminacyjnych zwierząt
– obsługi kombajnu zbożowego,
– samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w lecznicach weterynaryjnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, przedsiębiorstwach prowadzących hodowlę zwierząt,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: weterynaryjnych, medycznych,
– zootechnicznych, rolniczych i innych.

 

 
 

Facebook