Podsumowanie Projektu Erasmus +

W Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia” realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki konkursu wniosków w ramach akcji KA1 VET w programie Erasmus+ w roku 2017

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Programu Erasmus+ Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. W ramach konkursu złożyliśmy wniosek projektu pt. Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa, który uzyskał pozytywną opinię Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (NA) i został zatwierdzony do

CZYTAJ WIĘCEJ

Staże zawodowe uczniów w ramach projektu Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w dniach 15 – 28. 05. 2016 r. osiemnastu uczniów naszej szkoły odbywało staż zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech. Realizowany projekt nosił tytuł: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia”. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w gospodarstwach węgierskich, zasadami prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz technologią produkcji rolniczej. Mieli możliwość korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie mechanizacji rolnictwa, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, a także doskonalenia umiejętności zawodowych i nabycia nowych związanych z produkcją zwierzęcą i roślinną. Ponadto w programie stażu znalazły się punkty dotyczące kultury, tradycji i zwyczajów węgierskich. Młodzież zwiedziła stolicę kraju Budapeszt z jej najważniejszymi zabytkami kultury, odwiedziła miasteczko Gyula oraz Muzeum Etnograficzne w Enrod. Atrakcją był wyjazd na Międzynarodowe Targi Hodowlane i Rolnicze, gdzie prezentowane były najnowsze nowinki techniczne wśród maszyn i urządzeń rolniczych, odbywały się pokazy i konkursy zwierząt hodowlanych, a także specjały kuchni węgierskiej. Czas wolny wypełniał relaks w kompleksie basenów termalnych Liget, rozgrywki sportowe z uczniami węgierskimi w koszykówkę i piłkę nożną, a także spotkania integracyjne, dzięki którym młodzież doskonaliła umiejętności językowe i adaptacyjne w nowym środowisku zawodowym i kulturowym. Uczniowie wrócili do kraju pełni pozytywnych wrażeń, nowych doświadczeń oraz znajomości. Opiekę nad młodzieżą sprawowała Pani Honorata Godlewska – kierownik praktycznej nauki zawodu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjazd na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

W niedzielę 15 maja 2016 roku osiemnastu uczniów naszej szkoły pod opieką pani kierownik praktycznej nauki zawodu Honoraty Godlewskiej w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na Węgry.

06. 05.2016 r. odbyło się  spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas   zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w

CZYTAJ WIĘCEJ

Przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne

Od 18.01.2016 r. rozpoczęła się realizacja zajęć o charakterze pedagogicznym, kulturowym oraz językowym. Celem prowadzonych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie uczniów naszej szkoły do odbycia stażu zawodowego zagranicą. Harmonogram przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego obejmuje: 40 godz. zajęć z języka angielskiego, które mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpoczęcie realizacji projektu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej rozpoczyna realizację projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia”. W ramach projektu 18 uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej wyjedzie

CZYTAJ WIĘCEJ

Facebook