Szkolenie nt. „BHP w rolnictwie” PDF Drukuj

W dniach 08 - 09.11.2017r. w naszej szkole odbyło się szkolenie nt. „BHP w rolnictwie”.   Organizatorem szkolenia był Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”.  W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas drugich i czwartych Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Prowadzący  w interesujący sposób przedstawili zagadnienia dotyczące tematu szkolenia, popierając je licznymi przykładami z życia i działalności rolników. Podsumowania szkolenia dokonał Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” dr Bolesław Borysiuk. Treści przedstawione przez prowadzących szkolenie na pewno będą wykorzystane przez młodzież w dalszej nauce i pracy.

Więcej…
 
Kurs barmański PDF Drukuj

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów odnośnie właściwego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych został zorganizowany przez naszą szkołę kurs barmański .

W ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 od 28 października 2017 r. 18-osobowa grupa uczniów poznaje tajniki pracy barmana.

Uczestnicy w ciągu 12 godzin zajęć teoretycznych oraz 36 godzin zajęć praktycznych zapoznają się m.in.: ze sprzętem barowym, organizacją baru i obowiązkami barmana, podstawowymi sposobami i technikami miksowania napojów, sposobami podawania i prezentacji drinków i koktajli, a także sposobami rozliczania baru.

Zajęcia prowadzone są w pracowniach praktycznej nauki zawodu pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Dzięki temu uczniowie uzupełnią i nabędą dodatkową wiedzę i umiejętności praktyczne tak ważne w przyszłości na rynku pracy.

Kolejna grupa uczniów rozpocznie szkolenie w styczniu 2018 r. W sumie zostanie przeszkolonych 30 uczniów.

Więcej…
 
Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych PDF Drukuj

Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych to kolejne z działań podjętych przez naszą szkołę w ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Do udziału w zajęciach, które rozpoczęły się 20 października 2017 r. zostało zakwalifikowanych 44 pełnoletnich uczniów. Uczestnicy mają do zrealizowania 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 19 godzin zajęć praktycznych, które zakończą się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu obejmuje m. in.: BHP przy obsłudze urządzeń, transport towarów niebezpiecznych, typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnego rodzaju paliwa, wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo, ładowanie z ramp, praca wózkami na samochodach i wagonach, bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie, po drogach  w pomieszczeniach zamkniętych, udzielanie pomocy przedlekarskiej, zagadnienia dotyczące bezpiecznej wymiany butli gazowej a także praktyczną naukę jazdy.

Kolejna grupa rozpocznie szkolenie w styczniu 2018 r.

W sumie zostanie przeszkolonych 78 uczniów.

Więcej…
 
Narodowe Święto Niepodległości PDF Drukuj

"Dzisiaj wielka jest rocznica
11 listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Polska  hołd swój składa."

Zgodnie z tradycją, w dniach  10-11 listopada 2017 r. delegacja młodzieży i poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Radosławem Klekotem i nauczycielami uczestniczyła w gminnych uroczystościach  upamiętniających 99 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W piątek, 10 listopada 2017 r. uroczystości odbyły się w Mariampolu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wysłuchaniu okolicznościowych przemówień wspominających  postać Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz drogi dążenia Polski do niepodległości, delegacje leśniańskich szkół oraz władz gminnych złożyły wieńce i zapaliły znicze pod kopcem poświęconym pamięci Józefa Piłsudskiego.

Główne obchody  99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  odbyły się 11 listopada w Leśnej Podlaskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej.

Po Mszy świętej zgromadzeni mieszkańcy, procesjonalnie, ze sztandarami leśniańskich szkół na czele, przeszli na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odśpiewano hymn państwowy Uczestnicy wysłuchali przemówień: Pana Pawła Kazimierskiego -wójta gminy Leśna Podlaska, Pana Mariana Tomkowicza - wiceprzewodniczącego rady powiatu bialskiego oraz Pana Radosława Klekota - dyrektora naszej szkoły. Następnie delegacje Gminy Leśna Podlaska, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i Zespołu Placówek Oświatowych, złożyły kwiaty w miejscach pamięci ważnych dla mieszkańców gminy.

Pan Dyrektor Radosław Klekot z uczniami naszej szkoły złożył kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i zapalił znicze pod Krzyżem Katyńskim,  Pomnikiem Pamięci Bojowników Ruchu Oporu, Ścianą Straceń Ofiar Okupacji oraz w miejscu stracenia Mariana Lewińskiego- sekretarza gminy i żołnierza AK.

Więcej…
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów PDF Drukuj

Uczeń klasy II Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa  i agrotroniki  Andrzej Bogusz uzyskał Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/2018. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbyła się 07 listopada 2017 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Andrzej odebrał stypendium z rąk pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz pana Przemysława Czarneka -  Wojewody Lubelskiego.

Andrzej zawdzięcza  swój sukces ciężkiej i systematycznej pracy.  To uczeń ambitny, wyróżniający się nienaganną kulturą osobistą.

Serdecznie Mu  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej poszukuje firmy lub osoby do kompleksowego rozliczenia projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

1)    Działanie 12.4 kształcenie zawodowe

Tytuł projektu „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego”,

2)    Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Tytuł projektu „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej…,

w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym zgodnie z wytycznymi programowymi województwa lubelskiego i obowiązującymi przepisami prawa.

Termin składania ofert do 15 listopada 2017r.

Dokładne informacje można uzyskać pod numerem tel.: 83 345 00 24

Osoby do kontaktu:

Honorata Godlewska

Dorota Niedźwiedź

Beata Kalwarczyk-Warpas

Bernadeta Demczuk

 
Eliminacje szkolne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych PDF Drukuj

Etap szkolny XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się w naszej szkole w dniach 26-27.10.2017r. 

Do części pisemnej i praktycznej przystąpiło 14  uczniów w następujących blokach tematycznych:

 • Mechanizacja rolnictwa- 10 uczniów
 • Gastronomia- 4 uczniów

Po sprawdzeniu testu z części pisemnej oraz ocenie zadań praktycznych Szkolny Komitet Olimpiady wyłonił zwycięzców z największą liczbą punktów z  poszczególnych bloków, którzy w kwietniu 2018 r. wystartują w Finale Okręgowym:

Mechanizacja rolnictwa

Adamiuk Adrian  – klasa II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Harasimiuk Michał  – klasa II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Gastronomia

Kiryluk Katarzyna – klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Koszołko Paweł – klasa III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Udział w etapie szkolnym był dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także zweryfikowania braków do uzupełnienia w dalszym etapie przygotowań do Finału Okręgowego Olimpiady.

 

Życzymy owocnej pracy i dalszych sukcesów!

Więcej…
 
Otrzęsiny uczniów klas pierwszych PDF Drukuj

Samorząd Uczniowski przygotował otrzęsiny uczniów klas pierwszych, które odbyły się 26 października 2017 r. Otrzęsiny to doroczna impreza, na której oficjalnie witamy wszystkich "pierwszaków". Impreza miała na celu symboliczne włączenie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej i zintegrowanie ich z przedstawicielami starszych klas. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w szeregu indywidualnych i grupowych konkursów. Każda konkurencja nagradzana była gromkimi brawami publiczności, którą stanowili uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz młodzież ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech.

Zabawę i konkursy przygotowały uczennice działające w Samorządzie Uczniowskim i Samorządzie Internatu: Paula Kołodyńska, Paulina Troć, Paulina Parzyszek, Małgorzata Ciesielska, Gabriela Woch i Natalia Dudka.

Po otrzęsinach odbyła się dyskoteka szkolna przy oprawie muzycznej przygotowanej przez ucznia klasy II PT: Adriana Kozaka. Uroczystość miała charakter wesołej zabawy, a uczestnicy otrzęsin spędzili czwartkowy wieczór w gronie nowych koleżanek i kolegów ze szkoły.

Więcej…
 
Wizyta młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech. PDF Drukuj

Od poniedziałku 16 października 2017 r. nasza szkoła gości 14-osobową grupę młodzieży ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, która odbywa 2- tygodniowy staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Wizyta odbywa się w ramach podpisanego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech.

W trakcie swojego pobytu goście mają okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu oraz odwiedzić specjalistyczne gospodarstwa rolne współpracujące ze szkołą. Ponadto, młodzież zapozna się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, pozna kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy.

W ramach integracji młodzieży odbyło się ognisko, w którym uczestniczyli uczniowie węgierskiej szkoły oraz młodzież mieszkająca w internacie. W ostatnim tygodniu pobytu naszych gości przewidziana jest dyskoteka szkolna oraz rozgrywki sportowe.

Jest to już kolejna wizyta, która pozwala na wymianę cennych doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, a także umożliwia naszej młodzieży nawiązanie nowych przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z innego kraju.

Więcej…
 
Pielgrzymka klas maturalnych PDF Drukuj

Uczniowie klas czwartych podtrzymując szkolną tradycję w dniach 18-20.10.2017r uczestniczyli w Pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.

Po drodze do Krakowa zatrzymaliśmy się w Skarżysko-Kamiennej, gdzie zwiedziliśmy  Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej oraz uczestniczyliśmy  w Mszy Świętej odprawionej przez naszego Ojca Marcina Oparcika. W Krakowie zatrzymaliśmy się na Cmentarzu Rakowieckim, gdzie m.in.  odwiedziliśmy groby:  rodziców Jana Pawła II,  Jana Matejki oraz Marka Grechuty.  Następnie zwiedziliśmy Stare Miasto, a wieczorem Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  - Rynek Podziemny.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Centrum św. Jana Pawła II, Kopiec Tadeusza Kościuszki i miło spędziliśmy wieczór na krakowskim rynku.

W drodze do Częstochowy zatrzymaliśmy się na modlitwę i Mszę Świętą  w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. Po modlitwie i zwiedzaniu Jasnej Góry umocnieni duchowo, z nowymi doświadczeniami i niezapomnianymi wrażeniami ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Więcej…
 
Eliminacje szkolne IX Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” PDF Drukuj

W piątek, 20 października 2017 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap eliminacji IX Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, w którym wzięło udział  20 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa oraz  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczestnicy rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących m. in. zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska.

Komisja konkursowa w składzie:

- Dorota Wojcieszuk – starszy inspektor PT KRUS w Białej Podlaskiej

- Honorata Godlewska – kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

- Mateusz Liniewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej,

wyłoniła 5 najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu. Zostali oni nagrodzeni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez PT KRUS w Białej Podlaskiej, które wręczył kierownik PT KRUS w Białej Podlaskiej Pan Marek Uściński oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Marian Tomkowicz.

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:

Andrzej Bogusz – kl. II BT

Łukasz Kozak – kl. IIIBTb

Adam Blim – kl. IIIBTb

Mateusz Maciejuk – kl. IIIBTa

Sebastian Janczuk – kl. IIIBTa.

Konkurs nie tylko popularyzuje wiedzę dotyczącą BHP, lecz uświadamia nam wszystkim jak ważnym aspektem pracy w rolnictwie jest dbałość o bezpieczeństwo.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnych przygotowań do konkursu finałowego, który odbędzie się  23 listopada 2017 r. w Woli Osowińskiej.

Więcej…
 
Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych PDF Drukuj

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 13 października 2017 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z Dniem Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości Pan Dyrektor Radosław Klekot odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za pracę oraz trud włożony w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Następnie odczytał  listę  nauczycieli i pracowników szkoły , którym przyznano nagrodę Dyrektora Szkoły. Poinformował również , że Pani Honorata Godlewska otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Pan Dyrektor skierował  szczególne słowa i życzenia do uczniów klas pierwszych. Natomiast w imieniu rodziców głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani  Paulina Bogusz kierując do zebranych najserdeczniejsze życzenia.

Po ślubowaniu, dzięki któremu pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, w imieniu uczniów klas pierwszych wystąpiła Natalia Kościuczyk- uczennica klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych. Podziękowała ona dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za okazane wsparcie i serdeczność. Obiecała również, że uczniowie klas pierwszych dołożą wszelkich starań, aby godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Hubert Przybrzej - uczeń klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, który powitał pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazał serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Uczniowie wręczyli pedagogom kwiaty jako wyraz swojej wdzięczności. Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.

 

Więcej…
 
Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w ramach projektu "Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego" PDF Drukuj

Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Warszawie, Poznaniu i Siedlcach to kolejne z działań jakie podjęliśmy w ramach projektu "Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego".

W wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych wzięli udział uczniowie klas IV i III kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Więcej…
 
„Nie ma śmieci - są surowce" PDF Drukuj

Uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa,  19.09.2017 r. wzięli udział w  corocznym  sprzątaniu śmieci w ramach Akcji "Sprzątanie świata - Polska 2017", której  współorganizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Pod opieką nauczycieli, segregując śmieci, posprzątali trasę od zalewu w Witulinie do granicy Leśnej Podlaskiej. Tegoroczne sprzątanie odbywało się pod tytułowym hasłem „Nie ma śmieci - są surowce", a jego celem, było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym. Odzyskanie 1 kg aluminium, to obniżenie emisji CO2 o 9 kg. Pozyskujemy surowiec wtórny do produkcji w hutach, zamiast pozyskiwać i używać boksyty, zaś zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury, to pozostawienie przy życiu 17 drzew , a w procesie produkcyjnym - obniżenie zużycia energii (emisji CO2) o 20 procent i emisji zanieczyszczeń nawet do 70 procent.

Wszystkie śmieci są nasze - poddawaj je recyklingowi!

Więcej…
 
Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w Sejnach. PDF Drukuj

Delegacja uczniów naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Radosławem Klekotem i Panią Renatą Sikorą uczestniczyła 11 września 2017 r. w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na uroczystość w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach przybyły delegacje 47-ciu placówek z całego kraju. Przedstawiciele szkół rolniczych uczestniczyli we mszy świętej w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a następnie w asyście pocztów sztandarowych oraz gości przemaszerowali do szkoły.

W szkole odbyła się część oficjalna, w której uczestniczyli  m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz dyrektorzy 47 Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego z całej Polski.

Inaugurację uświetniły występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Więcej…
 
Dożynki Gminno - Parafialne w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

W niedzielę 10 sierpnia 2017r. delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Leśnej Podlaskiej.

W uroczystej Mszy Św. dziękczynnej  w  Bazylice Leśniańskiej uczestniczyli również, zaproszeni goście, miejscowe władze, dyrekcja ZSCKR  i parafianie. Mszy Św. przewodniczył Przeor Klasztoru Paulinów Ojciec Marek Moga, który w ciepłych słowach docenił trud, poświęcenie i ciężką pracę polskiego rolnika. Przedstawiciele Sołectw na ręce Przeora złożyli dary dziękczynne: przepiękne wieńce, kosze i bukiety z płodów rolnych. Tradycyjnie odbył się także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy wykonany z tegorocznych plonów. Komisja konkursowa w składzie: pani Aleksandra Melaniuk- Dyrektor GOK w Leśnej Podl, Pani Bożena Horbowicz -Dyrektor BS w Leśnej Podl.  i pani Małgorzata Michaluk wyłoniła najpiękniejsze wieńce dożynkowe. I miejsce zdobył wieniec przygotowany przez mieszkańców wsi Witulin.

Przed błogosławieństwem końcowym nasze uczennice w strojach ludowych częstowały zebranych chlebem dożynkowym.

Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Katarzyna Lesiuk i pani Iwona Chibowska.

Więcej…
 


Strona 1 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć